Mluvené slovo Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie
Rok vydání
2016
Vydavatel
OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
03:45:21
Autor knihy
Interpret slova

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie

Ve starých egyptských bájích a pověstech se vracíme po stupních staletí zpátky do dob před několika tisíci lety, kdy staří Egypťané uctívali boha slunce, ale také do doby počátků velkolepého stavitelského umění, řemesel a do doby počátků lékařské vědy a astronomie, k pramenům lidské vzdělanosti. Staré egyptské příběhy zpracované podle překladů ze starých papyrů, podle zlomků i úryvků různých písemných památek i podle zpráv a pověstí starověkých řeckých spisovatelů. Vybrané desatero příběhů představuje úvod do egyptské mytologie: jak si Egypťané před dávnými lety představovali zrození země a lidí a jak slunce poprvé vyšlo na svou pouť; dozvíme se o vládě dobrého boha Usíra, o věrné lásce jeho manželky Éset a o krutém činu zlého boha Sutecha; uslyšíme o neuvěřitelných kouzlech a záhadách a také o jedné dávné pravdě; o západní říši mrtvých; o dvou bratrech Baťovi a Anupovi, o křivdě a neúprosné spravedlnosti; o dobytí města Joppy egyptskou lstí; o Egyptském rolníku Chuenanupovi, který řečnil, aby se dovolal práva; o neuvěřitelných dobrodružstvích trosečníka na očarovaném ostrově uprostřed moře; o princi, který utíkal před svým osudem; o bohatém egyptském králi a chytrém zloději.

199 Kč
Rok vydání
2016
Vydavatel
OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
03:45:21
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Příběh 00:14:33
Příběh 00:20:31
Příběh 00:29:57
Příběh 00:11:13
Příběh 00:19:01
Příběh 00:08:19
Příběh 00:10:11
Příběh 00:12:03
Příběh 00:14:02
Příběh 00:14:56
Příběh 00:10:20
Příběh 00:09:32
Příběh 00:07:30
Příběh 00:43:13

Více