Mluvené slovo Toulky českou minulostí 251-275
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
2000
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.1008
Celková délka
11:20:32
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Toulky českou minulostí 251-275

Toulky českou minulostí 251-275

Obsah:
Jiříkova cesta k moci - První muž království - Zemský správce - Za krále Holce - A. D. C. I. P. - Soukromá podobizna krále Ladislava, řečeného Pohrobek - Živ buď Jiří, král Čechů! - O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo - Sedlák filosof - Král dvojího lidu - Ctěný Albík, královský dvorní lékař, věrný a milovaný - Král měst, kníže pokoje - Bratr Jan Paleček - O českém projektu OSN, a také o cestě panoše Jaroslava, řečeného Pískle s poselstvem krále Jiřího do země francouzské - Causa bohemica - Z Čech až na konec světa - Zelenohorská jednota - Občanská válka - Tchán Jiří versus zeť Matyáš - Vítězství... nebo past? - Volení Matyáše na Království české ? Souboj - Smrt Jiřího z Poděbrad - Malý místo velkého - Poeta sacer

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
199 Kč
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
2000
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.1008
Celková délka
11:20:32
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

TČM 251 Jiříkova cesta k moci 00:25:38

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:38
/
TČM 252 První muž království 00:27:04

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:04
/
TČM 253 Zemský správce 00:28:25

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:25
/
TČM 254 Za krále Holce 00:29:02

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:29:02
/
TČM 255 A.D.C.I.P. 00:29:14

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:29:14
/
TČM 256 Soukromá podobizna Ladislava Pohrobka 00:29:11

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:29:11
/
TČM 257 Živ buď Jiří, král Čechů! 00:27:12

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:12
/
TČM 258 O tom, jak se králi Jiřímu, nač sáhl, všecko dařilo 00:27:33

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:33
/
TČM 259 Sedlák filosof 00:26:03

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér rekonstrukce:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:03
/
TČM 260 Král dvojího lidu 00:28:14

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:14
/
TČM 261 Ctěný Albík, královský dvorní lékař... 00:27:28

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:28
/
TČM 262 Král měst, kníže pokoje 00:28:19

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:19
/
TČM 263 Bratr Jan Paleček 00:28:22

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:22
/
TČM 264 O českém projektu OSN 00:26:33

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:33
/
TČM 265 Causa bohemica 00:26:00

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:00
/
TČM 266 Z Čech až na konec světa 00:28:38

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:38
/
TČM 267 Zelenohorská jednota 00:25:46

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:46
/
TČM 268 Občanská válka 00:27:39

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:39
/
TČM 269 Tchán Jiří vs. zeť Matyáš 00:25:34

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:34
/
TČM 270 Vítězství nebo past? 00:26:32

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:32
/
TČM 271 Volení Matyáše 00:25:53

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:53
/
TČM 272 Souboj 00:27:46

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:46
/
TČM 273 Smrt Jiřího z Poděbrad 00:26:41

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:41
/
TČM 274 Malý místo velkého 00:25:33

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:33
/
TČM 275 Poeta sacer 00:26:12

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:12
/

Více