Mluvené slovo Toulky českou minulostí 276-300
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
2000
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.1009
Celková délka
11:24:48
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Toulky českou minulostí 276-300

Toulky českou minulostí 276-300

Obsah:
Král "Dobře" - Martina Kabátníka z Litomyšle cesta do Jeruzaléma a do Ejipta - Roztržení koruny české - Slavný sjezd olomoucký - Konec uherského Havrana - Jedna královna pro dva krále - Spor o pivo (světla a stíny doby jagellonské) - Podivné manželství krále Vladislava - Šťastně vykonané putování - Vzpoura na Horách Kutných - Bílá paní Perchta - Kronika trajánská aneb Počátkové kněhtisku v Království českém - Stroj času Tajemství orloje - Dalibor - Báseň a pravda (aneb jako to bylo doopravdy s panem z Kozojed) - Kterak jsme se zřídili - Budeme spát stále spolu... - Ludvík Dítě - Běda říši, které děcko vládne! - Černá smrt - Milování jest Jejich Milostem více než co jiného na mysli - Se zubří hlavou v erbu - S Římany věřím, s Čechy držím, s bratřími umírám... - Mord na Velikém rynku pražském

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
199 Kč
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
2000
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.1009
Celková délka
11:24:48
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

TČM 276 Král "Dobře" 00:24:48

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:24:48
/
TČM 277 Martina Kabátníka cesta z Litomyšle... 00:28:58

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:58
/
TČM 278 Roztržení koruny české 00:25:42

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:42
/
TČM 279 Slavný sjezd olomoucký 00:28:05

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:05
/
TČM 280 Konec uherského Havrana 00:24:50

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:24:50
/
TČM 281 Jedna královna pro dva krále 00:27:17

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:17
/
TČM 282 Spor o pivo 00:24:46

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:24:46
/
TČM 283 Provolání krále českého králem uherským 00:25:05

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:05
/
TČM 284 Šťastně vykonané putování 00:25:58

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:25:58
/
TČM 285 Vzpoura na Horách Kutných 00:28:56

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:56
/
TČM 286 Bílá paní Perchta 00:28:27

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:27
/
TČM 287 Kronika trojánská... 00:30:00

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:30:00
/
TČM 288 Stroj času 00:26:56

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:56
/
TČM 289 Tajemství orloje 00:27:59

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:59
/
TČM 290 Dalibor 00:27:40

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér rekonstrukce:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:27:40
/
TČM 291 Báseň a pravda 00:29:13

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:29:13
/
TČM 292 Kterak jsme se zřídili 00:26:38

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:26:38
/
TČM 293 Budeme spát stále spolu 00:29:18

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:29:18
/
TČM 294 Ludvík Dítě 00:28:08

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:28:08
/
TČM 295 Běda říši, které děcko vládne! 00:28:43

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:28:43
/
TČM 296 Černá smrt 00:25:13

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:25:13
/
TČM 297 Milování jest Jejich Milostem více... 00:27:50

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:27:50
/
TČM 298 Se zubří hlavou v erbu 00:28:20

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:28:20
/
TČM 299 S Římany věřím, s bratry umírám 00:29:28

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:29:28
/
TČM 300 Mord na Velkém rynku pražském 00:26:30

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2001

víceméně
00:26:30
/

Více