Mluvené slovo Čtveročasí básnictví českého (1)
Rok vydání
2018
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
099925073626
Celková délka
02:34:57
Interpret slova
Autor knihy

Čtveročasí básnictví českého (1)

Čtveročasí básnictví českého (1)

Z obsáhlého komentáře k 2 LP kompletu 1218 0511 vydanému v Supraphonu v roce 1982 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně: ....Obsah a uspořádání tohoto souboru mohou vyvolat dvě pochybnosti o jeho názvu. Za prvé: proč "básnictví", když je zde věnováno tolik místa próze, a za druhé: proč "čtveročasí", když podle běžného dělení nás první dvě desky provádějí od středověku přes husitství k humanismu a další dvě slibují dovést nás barokem k ranému obrození. Na první pochybnost odpovíme, že básnictví v obecném smyslu toho slova se nekryje nutně s veršem a že v literárních dějinách přicházejí období, kdy básnická schopnost nachází živnou půdu za hranicemi poezie, na čas vyčerpané a neplodné. Tak je tomu u nás v šestnáctém a na počátku sedmnáctého století: rozhořívá-li se kde v českém humanismu jasným plamenem básnická představivost, tedy ne v poezii, i kvantitou chudé, ale v jeho pravé doméně, v próze. K druhé pochybnosti, oprávněnější, řekneme tolik, že jakkoli husitství a humanismus tvoří dvě samostatné dějinné fáze, přece spolu z jistého hlediska přímo souvisejí. Nemáme na mysli ani tak to, že reformační větev humanismu je ideovou dědičkou husitství, jako spíš vnitřní logiku básnického vývoje. F. X. Šalda duchaplně vyložil, že poezie doby husitské rozkládá poezii předcházejícího období v nový útvar, s vlastními uměleckými zákony a kvalitami, ale zároveň se s ní ocitáme u "zvratného bodu vývojového, kdy se jeden útvar, alespoň na čas, vyžívá a připravuje půdu útvaru novému, protichůdnému, v tomto případě próze reformační a brzy i humanistické". Z tohoto hlediska a v tomto smyslu tvoří v našem albu husitství s humanismem celek, druhé období čtveročasí českého básnictví....
139 Kč
Rok vydání
2018
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
099925073626
Celková délka
02:34:57
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Album 1
Přišli jsme na čest zpievajíc 00:00:32
/
Račtež poslúchati 00:02:39
/
V Strachotině hájku 00:03:08
/
Ach, toť sem smutný i pracný 00:01:30
/
Píseň o ženách 00:03:35
/
Milý jasný dni 1. část 00:01:46
/
Andělíku rozkochaný 00:00:41
/
Milý jasný dni 2. část - Najmilejší brachku 00:01:30
/
Šla dva tovaryše 00:01:31
/
Tajná žalosť při mně bydlí 00:01:12
/
Milovanie bez vídanie 00:00:43
/
Dřevo se listem odievá 00:03:21
/
Račtež poslúchati (úryvek Ach, těžká milosť) 00:00:25
/
Noci milá 00:01:47
/
Přečekajte všie zlé stráže 00:01:16
/
Ztratilať jsem milého 00:02:33
/
Slóvce M 00:02:34
/
Závišova píseň 00:08:20
/
Přišli jsme na čest zpievajíc 00:00:39
/
Legenda o sv. Kateřině (verš 89-144;687-800;946-1114;2234-2287;2301-2398) 00:38:11
/
Rondelus (Uspěla jsem ve svém díle) 00:01:46
/
Album 2
Zakládací listina Univerzity Karlovy 00:05:26
/
Odvolání k soudci nejspravedlivějšímu (kráceno) 00:06:40
/
Jan Hus přátelům před cestou do Kostnice v říjnu 1414 00:07:00
/
Navštěv nás, Kriste žádúci (kráceno) 00:02:11
/
Jan Hus přátelům v Čechách z Kostnice 5. července 1415 00:01:51
/
Veršované letopisy 00:06:47
/
Povstaň, povstaň, veliké Město pražské (kráceno) 00:02:34
/
List s výzvou do pole, září 1422 00:02:38
/
Ktož jsú boží bojovníci (kráceno) 00:02:25
/
Staré letopisy české o volbě Jiřího z Poděbrad 00:02:20
/
Filipika proti misomusům (kráceno) 00:03:38
/
Apologia aneb Obrana ku panu Jiříkovi z Hodic 00:24:05
/
Truchlivý I (úryvek) 00:07:43
/

Více