Mluvené slovo Toulky českou minulostí 176-200
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
1998
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.959
Celková délka
11:42:36
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Toulky českou minulostí 176-200

Toulky českou minulostí 176-200

Obsah:
Bitva jménem Dekret kutnohorský - Zbyněk Zajíc Abeceda - Jošt - "Více jest věřiti mistru Janovi pravdomluvnému..." - Znamení krve - V achtu - "Ani kdybych stál před ohněm pro mne připraveným..." - "Ve městech, ve vsích, na polích, po hradech i pod hrady, v lese...! - "Bůh buď s tebou. Zdá se mi, že se nevrátíš." ? Glejt - Kostnice - Ve vězení - Symbol kalicha - Zatmění slunce - Neodvolám! - Boj o život - Rozsudek - Hranice na břehu Rýna - Případ Jeronýma Pražského - Athleta Anticristi - Erroneus aneb Bludař - "Bál jsem se jako člověk ohně" - "Avšak i vy lidé jste, a ne bohové..." - Je zaděláno na revoluci - Předvečer výbuchu

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
129 Kč
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
1998
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.959
Celková délka
11:42:36
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

TČM 176 Bitva jménem Dekret kutnohorský 00:28:29

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Autor výběru hudby:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:28:29
/
TČM 177 Zbyněk Zajíc Abeceda 00:28:17

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Hudební spolupráce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:28:17
/
TČM 178 Jošt 00:27:06

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Hudební spolupráce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:27:06
/
TČM 179 Více jest věřiti mistru Janovi... 00:27:46

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Hudební spolupráce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:27:46
/
TČM 180 Znamení krve 00:28:19

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Hudební spolupráce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:28:19
/
TČM 181 V achtu 00:29:14

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Autor výběru hudby:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:29:14
/
TČM 182 Ani kdybych stál před ohněm... 00:27:49

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Autor výběru hudby:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:27:49
/
TČM 183 Ve městech, ve vsích, na polích... 00:28:32

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Autor výběru hudby:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:28:32
/
TČM 184 Bůh buď s tebou. Zdá se mi, že se nevrátíš 00:26:55

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Autor výběru hudby:

Natáčecí technik: ,

Režisér pořadu: ,

Zvukový mistr: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:26:55
/
TČM 185 Glejt 00:28:31

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Autor výběru hudby:

Natáčecí technik: ,

Zvukový mistr: ,

Režisér pořadu: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:28:31
/
TČM 186 Kostnice 00:28:06

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Autor výběru hudby:

Natáčecí technik: ,

Režisér pořadu: ,

Zvukový mistr: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:28:06
/
TČM 187 Ve vězení 00:28:44

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik: ,

Zvukový mistr: ,

Režisér pořadu: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:28:44
/
TČM 188 Symbol kalicha 00:29:05

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu: ,

Natáčecí technik: ,

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:29:05
/
TČM 189 Zatmění slunce 00:27:14

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu: ,

Natáčecí technik: ,

Zvukový mistr: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:27:14
/
TČM 190 Neodvolám 00:28:54

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1998

víceméně
00:28:54
/
TČM 191 Boj o život 00:28:23

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:23
/
TČM 192 Rozsudek 00:27:38

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu: ,

Natáčecí technik: ,

Zvukový mistr: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:38
/
TČM 193 Hranice na břehu Rýna 00:27:28

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu: ,

Natáčecí technik: ,

Zvukový mistr: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:28
/
TČM 194 Případ Jeronýma Pražského 00:28:23

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:23
/
TČM 195 Athleta Anticristi 00:28:22

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik: ,

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:22
/
TČM 196 Erroneus aneb Bludař 00:27:25

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:25
/
TČM 197 Bál jsem se jako člověk ohně 00:28:59

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu: ,

Natáčecí technik:

Zvukový mistr: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:59
/
TČM 198 Avšak i vy lidé jste, a ne bohové 00:28:23

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:23
/
TČM 199 Je zaděláno na revoluci 00:27:33

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:33
/
TČM 200 Předvečer výbuchu 00:27:01

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , , , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu: ,

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:01
/

Více