Mluvené slovo Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie
Rok vydání
2019
Vydavatel
Supraphon
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
00:43:23
Autor knihy
Překladatel
Interpret slova

Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie

Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie

Z komentáře Eduarda Goldstückera k původnímu titulu DV 15203 "Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie" vydanému Supraphonem v roce 1963 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně: Nevelký počet básní od dvanácti předních autorů svého národa se chce pokusit zprostředkovat posluchači představu o vývoji německé lyrické poezie za poslední bezmála dvě století. Výběr básní byl určen předně tímto hlediskem reprezentativnosti, dále volbou navrhovatele a posléze kvalitou českých překladů. V druhé pol. 18. století se německá literatura po dlouhé přestávce prudce vzepjala a svým klasickým údobím, představovaným tvorbou Goethovou a Schillerovou, stanula na čelném místě soudobého světového písemnictví. Od té doby zůstala jednou z velikých národních literatur, výrazně spoluurčujících profil světové literatury...
69 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
Supraphon
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
00:43:23
Autor knihy
Překladatel
Interpret slova