Mluvené slovo Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie
Rok vydání
2019
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
00:43:26
Překladatel
Interpret slova
Autor knihy

Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie

Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie

Z komentáře Eduarda Goldstückera k původnímu titulu DV 15203 "Goethe, Schiller, Heine, Rilke, Morgenstern, Brecht....Mistrovská díla německé poezie" vydanému Supraphonem v roce 1963 a nyní vycházejícímu poprvé digitálně: Nevelký počet básní od dvanácti předních autorů svého národa se chce pokusit zprostředkovat posluchači představu o vývoji německé lyrické poezie za poslední bezmála dvě století. Výběr básní byl určen předně tímto hlediskem reprezentativnosti, dále volbou navrhovatele a posléze kvalitou českých překladů. V druhé pol. 18. století se německá literatura po dlouhé přestávce prudce vzepjala a svým klasickým údobím, představovaným tvorbou Goethovou a Schillerovou, stanula na čelném místě soudobého světového písemnictví. Od té doby zůstala jednou z velikých národních literatur, výrazně spoluurčujících profil světové literatury...
69 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
00:43:26
Překladatel
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Prometheus 00:03:05
/
Mignon 00:01:36
/
Blažená touha 00:01:21
/
Poutníkovy noční písně 00:00:30
/
Umělci 00:05:51
/
Ideály 00:04:59
/
Bohyním osudu 00:00:55
/
Lorelei 00:01:37
/
Slezští tkalci 00:02:25
/
V cizině 00:03:19
/
Píseň 00:00:41
/
Tyčkový plot 00:00:50
/
Bim, bam, bum 00:01:07
/
Mezi černokněžníky 00:01:31
/
Mnozí ovšem... 00:01:37
/
Národní píseň 00:00:42
/
Grodek 00:01:25
/
Pražská balada 00:01:43
/
Praha 00:01:25
/
Vzpomínka na Marii 00:01:48
/
Budoucím 00:04:59
/

Více