Pavel Molek: Vzletem sokolím

Pavel Molek: Vzletem sokolím

Pavel Molek: Vzletem sokolím

Čtyřdílný dokudramatický seriál, který připomíná roky 1918, 1938, 1948 a 1968 na půdorysu sokolského hnutí u nás. Civilní dramata a osobní příběhy na pozadí velkých dějin.

Česká obec sokolská, známější jako Sokol, je naprosto ojedinělý fenomén v českých a pravděpodobně i evropských dějinách. Založena na vlasteneckých a olympijských idejích provází českou společnost na vrcholech její historie i v jejích nejhlubších propadech. Odráží se v ní to nejlepší z českého vlastenectví a zároveň sebou nese slabiny nacionalismu.
Vlády všech režimů si byly vědomy potenciálu masové sportovní organizace a snažily se jí využít či zneužít, respektive ho eliminovat a to v případě fašismu a komunismu těmi nejdrastičtějšími prostředky. Často existovala úzká vazba špiček Sokola na společenský a politický vývoj země.
V dějinách Sokola tak vedle Masaryka, Beneše výrazně figuruje například i Gottwald. Přes dějiny Sokola můžeme vyprávět i podstatnou část historie České republiky. Pro náš cyklus vysílaný jsme vybrali čtyři příběhy, čtyři osudové roky, svázané společným jmenovatelem osmičky na konci letopočtu.
229 Kč

Jednotlivé části

Vzletem sokolím (1/4) 00:51:48 00:51:48
/
Vzletem sokolím (2/4) 00:46:57 00:46:57
/
Vzletem sokolím (3/4) 00:56:42 00:56:42
/
Vzletem sokolím (4/4) 00:52:25 00:52:25
/