Mluvené slovo Bible - Nejkrásnější příběhy
Rok vydání
2019
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
099925648220
Celková délka
02:27:47
Interpret slova
Autor knihy

Bible - Nejkrásnější příběhy

Bible - Nejkrásnější příběhy

Nejkrásnější a nejznámější biblické příběhy v podání vynikajících českých herců. Texty jsou zpracovány do formy vyprávění, které je poutavé, srozumitelné a přístupné malým i velkým posluchačům. Současný jazyk, excelentní interpretace a hudební doprovod se dobře poslouchají a mají šanci zaujmout i ty, kteří se s Biblí dosud nesetkali. Bible je zdrojem hodnot naší civilizace a přináší nám morální a mravní poselství trvale platné i pro současnou dobu. Stále z ní čerpáme myšlenky a poučení. 43 příběhů této audioknihy má optimální délku pro to, aby udržela zájem a pozornost každého posluchače.
249 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
099925648220
Celková délka
02:27:47
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Stvoření světa 00:04:16
/
Zahrada Eden 00:02:47
/
Adam a Eva 00:02:55
/
Kain a Ábel 00:03:12
/
Archa Noemova 00:03:28
/
Babylonská věž 00:02:23
/
Abraham a Sára 00:04:25
/
Sodoma a Gomora 00:02:30
/
Izák a Rebeka 00:03:19
/
Jákob a Ezau 00:03:32
/
Josef a jeho bratři 00:03:37
/
Mojžíš a Izraelci 00:03:33
/
Deset ran egyptských 00:04:10
/
Útěk z Egypta 00:03:37
/
Desatero Božích přikázání 00:04:15
/
Zlatý býček 00:03:03
/
Pád Jericha 00:04:12
/
Samson a Delíla 00:04:22
/
David a Goliáš 00:03:48
/
Šalomounova moudrost 00:03:23
/
Jonáš a velryba 00:04:24
/
Daniel v jámě lvové 00:04:51
/
Marie a anděl 00:03:44
/
Ježíšovo narození 00:02:59
/
Mudrci z Východu 00:03:38
/
Ježíšův křest 00:03:32
/
Ježíš a děti 00:02:41
/
Ježíšovy zázraky 00:02:28
/
Ježíšův příchod do Jeruzaléma 00:03:18
/
Ježíš a prodavači v chrámu 00:02:48
/
Jidáš domlouvá zrazení Ježíše 00:02:56
/
Poslední večeře 00:02:32
/
Zahrada Getsemane 00:03:12
/
Ježíš před Pilátem 00:03:28
/
Ukřižování Ježíše 00:03:40
/
Ježíšovo zmrtvýchvstání 00:03:09
/
Na cestě do Emauz 00:02:59
/
Ježíšovo nanebevstoupení 00:02:47
/
Petr a Jan 00:03:18
/
Saulova cesta do Damašku 00:03:14
/
Petrovy zázraky 00:04:03
/
Petr ve vězení 00:03:06
/
Pavlovy příhody 00:04:13
/

Více