Mluvené slovo Vladař
Rok vydání
2019
Vydavatel
OneHotBook , OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
03:35:16
Autor knihy
Interpret slova

Vladař

Vladař

Klíčové dílo kancléře florentské republiky obsahuje politické úvahy o mechanismech fungování moci. Definuje zásady pragmatické politiky zaměřené na řešení konkrétních problémů autorovy doby. Za ideál Machiavelli považoval jednotný stát spravovaný moudrým vládcem, který by neměl váhat použít jakékoli prostředky, aby zajistil blaho země. Koncepce dvojí morálky – morálky soukromé a morálky moci – vedla k tomu, že byl označován za cynika, šlo mu však spíš o zlom v pojetí vlády: panovník už není služebníkem Božím, nýbrž služebníkem státu, což je nutný předpoklad pro rozvoj západní demokracie.
229 Kč
Rok vydání
2019
Vydavatel
OneHotBook , OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
03:35:16
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Předmluva 00:26:08
O různých formách vlád a o různých způsobech, jimiž se moc získává 00:01:12
O dědičných knížectvích 00:02:25
O smíšených knížectvích 00:19:37
O tom, proč se Dareiova říše po smrti svého podmanitele Alexandra Velikého nevzbouřila 00:06:37
O tom, jak vládnout městům a knížectvím, jež žila svobodně pod vlastními zákony, než byla dobyta 00:03:32
O nových knížectvích dobytých vlastní zbraní a vlastními schopnostmi 00:08:51
O knížectvích získaných s cizí ozbrojenou pomocí a se štěstím 00:17:53
O těch, kdo dosáhli moci zločinem 00:09:34
O občanské vládě 00:07:42
O knížectvích v časech ohrožení 00:04:10
O církevních panstvích 00:05:49
O druzích vojsk a o žoldnéřích 00:11:08
O pomocném, smíšeném a vlastním vojsku 00:07:46
O úkolech panovníka ve věcech vojenských 00:05:23
O věcech, za než se lidem, a především knížatům, dostává pochvaly nebo potupy 00:03:31
O štědrosti a skouposti 00:04:36
O tvrdosti a shovívavosti, a zda je lepší být oblíbený, nebo obávaný 00:04:50
Jak má vládce plnit dané slovo 00:04:51
Jak se chránit před nenávistí a opovržením 00:18:30
O budování pevnosti, jejich užitečnosti i nevýhodnosti a o jiných pomocných prostředcích k udržení panství 00:08:21
Jak a čím se získává úcta lidu 00:08:03
O ministrech 00:03:21
Komu naslouchat a kdy 00:03:58
Proč italská knížata přišla o moc 00:03:06
Jakou roli hraje v lidském životě osud a jak mu čelit 00:06:35
Výzva k osvobození Itálie od barbarů 00:07:45

Více