Jak vidět sebe samé tak, jací doopravdy jsme
Rok vydání
2020
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
06:53:12

Jak vidět sebe samé tak, jací doopravdy jsme

Jak vidět sebe samé tak, jací doopravdy jsme

Dalajlama patří k největším duchovním autoritám současnosti. Již mnoho let nuceně pobývá v exilu, a snad právě proto může dobře zprostředkovat učení tibetského buddhismu lidem na Západě. Vnáší myšlenky buddhismu do kontextu naší duchovní tradice a způsobu myšlení a odhaluje jejich univerzální platnost nezávislou na čase a místě. Důležitým klíčem k duchovnímu prozření a osvobození je poznání sebe sama, jak již od antiky zdůrazňovali také evropští myslitelé. V této audioknize nejvyšší tibetský duchovní vůdce ukazuje, jak za pomoci soustředěné meditace, cvičení klidu a soucitného postoje k životu tohoto nelehkého úkolu postupně dosáhnout.
199 Kč
Rok vydání
2020
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
06:53:12

Jednotlivé části

Předmluva 00:07:11
Úvod – Můj pohled 00:05:00
Zájem o svět jako celek je nezbytný pro vyřešení globálních problémů 00:12:26
Láska a soucit jsou základními pilíři světového míru 00:07:37
Všechna světová náboženství se snaží prosadit světový mír 00:07:46
Každý jednotlivec je zodpovědný za utváření institucí 00:10:25
Budování základu pro rozvíjení vhledu 00:02:54
Rozpoznání nevědomosti 00:04:46
Objevení zdroje problému 00:07:12
Základní příčina koloběhu znovuzrození 00:03:20
Proč je zapotřebí pochopit pravdu 00:05:50
Jak dát meditaci smysl 00:02:17
Tři způsoby nahlížení objektu 00:04:33
Důsledky vzájemné propojenosti jevů 00:03:44
Závislé vznikání a realismus 00:07:02
Závislost na částech 00:02:20
Zkoumání vědomí 00:02:02
Zkoumání prostoru 00:01:45
Pochopení výkladu o závislém vznikání 00:02:10
Jak se odvíjí úvaha o závislém vznikání 00:03:24
Prázdnota neznamená nicotu 00:04:55
Vzájemná závislost jevů 00:00:58
Dopad závislého vznikání 00:03:51
Nevyjádřitelnost pravdy 00:01:39
Přirovnání k iluzím 00:03:05
Pochopení významu závislého vznikání a prázdnoty 00:01:39
Reálnost příčiny a následku 00:01:50
Úvaha vedoucí od prázdnoty k závislému vznikání 00:03:41
Dvojí, vzájemně se doplňující uvědomění 00:08:51
Soustředění mysli 00:04:28
Soustředění 00:01:47
Překonání nestálosti 00:02:14
Podmínky pro cvičení 00:03:31
Pozice 00:02:40
Speciální dechové cvičení 00:03:12
Objekt 00:06:17
Speciální objekt 00:04:56
Vyladění mysli pro meditaci 00:01:56
Ochablost 00:01:20
Vzrušení 00:01:36
Délka sezení 00:01:05
Bdělost a introspekce 00:04:08
Zahájení léčby 00:04:31
Upuštění od léčby 00:01:24
Stupně rozvíjení setrvání v klidu 00:07:48
Znaky setrvání v klidu 00:06:15
Začněte meditací o sobě 00:04:30
Uvědomění si, že neexistujeme sami o sobě 00:02:39
Jen jména 00:02:53
Čtyři kroky k uvědomění 00:12:06
Výběr ze dvou možností 00:04:09
Analyzování totožnosti 00:08:46
Analyzování rozdílnosti 00:04:05
Dosažení konečného závěru 00:12:13
Testování vašeho uvědomění 00:03:12
Jak poznat rozdíl mezi hrubým a jemným nepochopením 00:04:31
Potřeba vytrvalosti 00:03:05
Stále na tom pracujte 00:02:21
Rozšíření tohoto vhledu na to, co vlastníte 00:04:04
Vyvažování klidu a vhledu 00:02:33
Soulad setrvání v klidu se zvláštním vhledem 00:03:21
Totožnost 00:01:19
Rozdílnost 00:01:39
Nahlížet na sebe jako na iluzi 00:04:16
Rozpoznání rozporu mezi zdáním a skutečností 00:03:43
Prospěšnost tohoto náhledu 00:03:37
Totožnost 00:01:21
Rozdílnost 00:02:49
Uvědomit si, že vše závisí na myšlence 00:04:12
Co znamená být vytvořen pojmovostí 00:12:23
Jak toto uvědomění pomůže rozpoznat inherentní existenci 00:02:57
Pociťovat empatii 00:01:42
Metafora kontemplace 00:12:30
Úvahy o pomíjivosti 00:00:49
Metafora pomíjivosti 00:01:30
Uvědomění si pomíjivosti 00:11:43
Skrytá pomíjivost 00:02:44
Rozšíření na ostatní 00:06:21
Pohroužení se do nejvyšší lásky 00:04:53
Totožnost 00:01:15
Rozdílnost 00:01:13
Rozšíření na ostatní 00:14:12
Účinek nejvyšší lásky a soucítění 00:00:51
Dodatek – část první 00:03:07
Dodatek – část druhá 00:05:04
Dodatek – část třetí 00:03:09
Dodatek – část čtvrtá 00:10:51
Dodatek – část pátá 00:06:30
Dodatek – část šestá, 1 00:11:38
Dodatek – část šestá, 2 00:07:05

Více