Imre Madách: Tragédie člověka

Imre Madách: Tragédie člověka

Symbolizující drama klasika maďarské literatury hledá odpověď na věčnou otázku po smyslu lidského života. Místo ní nachází naději ve vůli člověka přetrvat ve stále nových a nových pokoleních.

Filosofická hra je zralým dílem autora, jehož předchozí dramatické práce byly spíše průměrné. Ve více než čtyřhodinové tragédii však Madách stvořil v kontextu evropského dramatu dílo monumentálního rázu. Námětově se obrací k dřívějším dramatům, jejichž autoři v alegorické a symbolické formě řešili velké filosofické otázky lidstva, snažili se najít smysl lidských dějin a definovat cestu člověka historií jako výsledek vyššího záměru.

Formálně hra připomíná Goethova Fausta a opírá se o biblický příběh sázky o duši praotce Adama, již uzavřeli Hospodin se Satanem. Madách nechává snícího Adama prožít dosavadní lidskou historii v rozličných obdobích a vtěleních.
129 Kč