Mluvené slovo Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč III.  - Jarmarečník
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594072278730
Celková délka
16:38:00
Interpret slova

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč III. - Jarmarečník

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč III. - Jarmarečník

Podnikavý sklářský rod Heřmanů ve stínu blížící se Války o rakouské dědictví.

 Šestidílná kronika vypráví o osudech severočeského podnikatelského rodu Heřmanů od konce 17. století až do zrušení nevolnictví na sklonku 18. století. Životní peripetie členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy rázovitých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity i rozmanitými císařskými úředníky a kněžími.

Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou získá Leopoldova bývalá snoubenka Hildegarda a ta žije pro jedinou věc – rodu Heřmanů se pomstít. Ignácovi vnukové musí čelit nejen jejím intrikám, ale i hospodářským potížím, které s sebou nese nový styl manufakturního podnikání. Tradiční obchod nahrazují dravé obchodní kompanie. Překotné změny však zároveň znamenají nové příležitosti pro všechny schopné, ženy nevyjímaje. Není proto náhodou, že sepsání pokračování rodinné kroniky se ujme mladá Johannova dcera Vilemína, která si za podpory hraběte Kinského otevře vlastní bělidlo. Poklidný život však osud nepřeje ani rodu Heřmanů ani celé České zemi. Císař Karel nemá mužského dědice a rodu, který po staletí vládl ve střední Evropě, hrozí ztráta moci...

399 Kč
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8594072278730
Celková délka
16:38:00
Interpret slova