Pokání
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tembr
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
17:08:10
Autor knihy
Interpret slova

Pokání

Pokání

Je to jen svědomí, co nutí člověka stále znovu a znovu zpytovat duši, anebo existuje cosi mnohem hlubšího, kam obyčejný smrtelník nedosáhne, ale o čem jen tuší, že číhá vyrazit každým okamžikem do útoku? Ve svém doposud posledním románu Pokání dovedl Ian McEwan tuto myšlenku k dokonalosti. Třináctiletá Briony odvíjí svůj život v jistých představách, které ji mají neomylně dovést ke konkrétnímu, jasně vytyčenému cíli. Těmto snům přizpůsobuje vše, co přizpůsobit lze. Co nelze, tomu je třeba dopomoci. S fanatickou úporností pubescenta a fantazií, rozvinutou až do krajnosti, dohání protagonisty své soukromé hry na život k tragédii, za kterou by měla činit po zbytek života pokání. McEwan spřádá jednotlivé nitky osudů, jež v závěru splynou v jediný, silný a hluboce pravdivý obraz uplynulého století. Autor nabízí možnosti a klade otázky, na něž je těžké jednoznačně odpovědět. Ale ani on neposkytuje jednoznačné odpovědi, a tak je na čtenáři, aby se rozhodl, po které cestě se vydá - společně s Briony, s jejími spolupachateli, anebo s obětí? Jednoznačný není ani katarzní závěr, stejně jako není černý anebo bílý život kohokoliv z nás. Příběh pokání, jenž se na první pohled vztahuje k Briony, se náhle dotýká každého, i když se současně každý v tom kterém smyslu může ztotožnit s obětí. Nenápadně, avšak s rafinovaností mistra svého oboru, jako zdánlivé vedlejší téma se knihou prolíná - zřetelněji než v kterémkoli McEwanově díle předchozím - motiv psaní, chcete-li spisovatelství a jeho smyslu, jako by autor cítil stále naléhavější nutkání popsat a zdůvodnit především sám sebe a svoji touhu propojit život skutečný se životem svých literárních postav. Autor v tomto díle jednoznačně dosáhl svého vrcholu, alespoň co se týče asociačního spektra možných osudů člověka, jež nám nabízí s elegantní noblesou a odzbrojující bravurou.
329 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tembr
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
17:08:10
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Kapitola 1 00:25:35
Kapitola 2 00:17:55
Kapitola 3 00:16:58
Kapitola 4 00:18:57
Kapitola 5 00:30:45
Kapitola 6 00:29:07
Kapitola 7 00:20:18
Kapitola 8 00:25:36
Kapitola 9 00:15:54
Kapitola 10 00:29:17
Kapitola 11 00:21:21
Kapitola 12 00:27:13
Kapitola 13 00:17:10
Kapitola 14 00:15:26
Kapitola 15 00:17:48
Kapitola 16 00:27:40
Kapitola 17 00:14:25
Kapitola 18 00:13:04
Kapitola 19 00:16:10
Kapitola 20 00:15:40
Kapitola 21 00:27:49
Kapitola 22 00:23:05
Kapitola 23 00:17:08
Kapitola 24 00:24:25
Kapitola 25 00:27:41
Kapitola 26 00:11:25
Kapitola 27 00:19:45
Kapitola 28 00:23:22
Kapitola 29 00:18:26
Kapitola 30 00:24:17
Kapitola 31 00:25:20
Kapitola 32 00:36:00
Kapitola 33 00:19:03
Kapitola 34 00:15:40
Kapitola 35 00:24:04
Kapitola 36 00:14:47
Kapitola 37 00:12:42
Kapitola 38 00:20:56
Kapitola 39 00:21:54
Kapitola 40 00:22:31
Kapitola 41 00:13:18
Kapitola 42 00:18:12
Kapitola 43 00:21:00
Kapitola 44 00:19:30
Kapitola 45 00:14:12
Kapitola 46 00:30:39
Kapitola 47 00:23:34
Kapitola 48 00:28:55
Kapitola 49 00:12:11

Více