Mluvené slovo Etiketa před 100 lety - aneb Společenský katechismus - Ve společnosti
Rok vydání
2021
Vydavatel
Autreo
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
05:20:26
Autor knihy
Interpret slova

Etiketa před 100 lety - aneb Společenský katechismus - Ve společnosti

Etiketa před 100 lety - aneb Společenský katechismus - Ve společnosti

Jaká byla ETIKETA před 100 lety? Rady a pokyny, kterak chovati se ve společnosti, na ulici i na místech veřejných a kterak vésti sobě při různých příležitostech společenských, jak vhodně úbor svůj zaříditi, jak slušně hovořiti a vůbec kterak vyhověti rozmanitým formám společenským. „...nesluší se pozdravovati se na ulici navzájem hlučně, zastavovati, objímati a líbati se...” „...při produkcích hudebních neudávej taktu ani hlavou, ani rukou, zvláště jsou-li při tom tvoji sousedé v nebezpečí...” „...gentleman je pln úcty a něhy k ženám; vůči nim se mírní ve všem všudy, v hovoru s nimi je vybraný a zdvořilý až úzkostlivě. Mluví o ženách i za jejich nepřítomnosti s úctou, nekompromituje jich nikdy a je-li nutno, brání je slovem i skutkem...” „...dívka nemluví ani příliš hlasitě, ani šeptem, hlas její nebudiž ani unylý, ani pronikavý. V hovoru sluší jí ještě více než mladíkovi vyhýbati se silným nebo titěrným výrazům, neshledává všecko báječným, nezbožňuje všecko, není jí vše hezoučké a miloučké, nádherné, rozkošné atp., pokud jde o věci docela prosté a obyčejné, aniž se stále a všemu diví nebo směje...”
349 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Autreo
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
05:20:26
Autor knihy
Interpret slova