Mluvené slovo Večerní písně, V přírodě
Rok vydání
2021
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
00:47:35
Autor knihy
Interpret slova

Večerní písně, V přírodě

Večerní písně, V přírodě

Z komentáře Vladimíra Justla k původnímu LP albu 1118 3803 "Vítězslav Hálek Večerní písně, V přírodě" vydanému v Supraphonu v roce 1985 k básníkovu 150. výročí narození a nyní vycházejícímu poprvé digitálně: Když VÍTĚZSLAV HÁLEK (1835-1874) zemřel, bylo mu třicet devět let - jako by i věkem měl zůstat pěvcem mládí, lásky, probouzející se přírody a politických nadějí (od konce padesátých let dohasínalo v Rakousku období absolutismu). Pocházel z Dolínku u Mělníka, vystudoval pražské akademické gymnázium, nějaký čas chodil na filozofickou fakultu. Od založení Národních listů (1861) byl jejich redaktorem. Rozený novinář, divadelní a literární kritik, redigent slavných almanachů Máj a několika knižních edic, redaktor významných časopisů Zlatá Praha, Květy, Lumír. A ovšem - jako Neruda - fejetonista. Častými tématy jeho podčárníků jsou cesty do ciziny a především domácí politický a kulturní život. Cílevědomě bojoval proti provincionalismu, za právo na svobodu názoru, za lidskost a bratrství. Ve své literární činnosti byl básníkem (lyrikem i epikem), prozaikem i dramatikem...Z Hálkovy lyriky jsou nejznámější a umělecky nejcennější VEČERNÍ PÍSNĚ (1859) a sbírka V PŘÍRODĚ (tři cykly, 1872-1874). Večerní písně! Po tolik desetiletí neodmyslitelný "zpěvník lásky"; básně, které inspirovaly mnoho hudebních skladatelů a malířů; jedna ze základních knížek domácí poezie...Večerní písně jsou nejen milostným zpěvem, nýbrž zároveň také básníkovým poselstvím, který vědomě přijímá úděl pěvce svého národa. Večerní písně byly prvním velkým básnickým činem Hálkovým, cyklus V PŘÍRODÉ je sbírkou předsmrtnou. Příroda je básníkovým zdrojem poezie, krásné a přirozené je jen to, co s ní žije v souladu. Zároveň se mu stala i věčným symbolem života a konkrétním obrazem tehdejšího společenského a politického zápasu. Proto také většina básní čerpá z jara přírody, které vzbuzuje nové naděje: příroda se probouzí ze zimního spánku, rodí se nový život....Přes vzdálenost letopočtů, vývoj jazyka, literatury a celé společnosti zachovaly si Hálkovy verše (které ostatně našly řadu následovníků, a to až po současnost) své líbezné kouzlo... Zaposlouchejme se do jeho básní, rozeznělých hlasy těch, kteří se narodili o celé století později. Jsou to básně, které k nám promluvily nejživotněji, a je jich tolik, kolik dovolil rozměr gramofonové desky: z Večerních písní polovina, ze tří cyklů sbírky V přírodě zhruba šestina. Doufáme, že vznikl celek, který se za účasti čtveřice interpretů stal znějící partiturou, uměleckým tvarem.
99 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
00:47:35
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Přilítlo jaro z daleka 00:00:59
/
Já jsem ten rytíř z pohádky 00:00:39
/
Umlklo stromů šumění 00:00:38
/
Vše ve světě teď usnulo 00:00:45
/
Divoucí div to 00:00:44
/
Má milá, pojď, a poklekni 00:00:46
/
Jsem jako lípa košatá 00:00:30
/
Již stalo se 00:00:50
/
Když tak se na Tě dívám 00:00:42
/
Tvé oko krásné jezero 00:00:23
/
Má milá, pojď 00:01:20
/
Na nebi plno hvězdiček 00:00:38
/
Na nebi měsíc s hvězdami 00:00:36
/
A kdyby vše potěšení 00:00:35
/
Mně zdálo se 00:00:46
/
Když Bůh byl nejvíc rozkochán 00:00:57
/
Noc byla krásná 00:00:39
/
Ty hvězdičky tak drobounké 00:00:29
/
Tak temnomodrá nebes báň 00:00:45
/
Ten ptáček 00:01:12
/
Mně zdálo se: Bol sestár už... 00:00:32
/
I myslil jsem si 00:00:40
/
Ten boží svět 00:00:27
/
Z svých písní 00:00:49
/
Nediv se 00:00:45
/
Vy malí, drobní ptáčkové 00:01:08
/
Nedobře lidem bez zpěvu 00:00:50
/
Já v trouby zahrát rozkázal 00:00:43
/
Kdo v zlaté struny 00:00:37
/
Nekamenujte proroky 00:01:28
/
Napadly písně 00:01:08
/
Dech jara 00:00:33
/
Má duše teple naladěna 00:00:45
/
Máť všecko naše pocítění 00:00:47
/
Hledám tě 00:00:51
/
Jaro, to švarné pachole 00:00:42
/
Den májový 00:00:50
/
Vzduch jarní 00:00:38
/
Vyběhla bříza 00:00:57
/
Tys jak májové to loubí 00:01:03
/
Žitné pole 00:00:39
/
Od ranní hory 00:00:47
/
Jest doba poupátek 00:00:54
/
Nic nejsem víc 00:00:51
/
Na nebi mají napilno 00:00:59
/
Noční scéna 00:01:04
/
Babí léto 00:00:51
/
Já laňku vidím 00:00:51
/
Lesy mlčí 00:00:51
/
Les se mračí 00:01:06
/
V hor zelenošerém úbočí 00:00:54
/
Nebi dozrály se 00:00:42
/
Na pozdním poli 00:01:23
/
Kraj beze zvuku 00:01:05
/
Ticho, čas se připozdívá 00:01:01
/
V stoletích 00:01:07
/
Uzrál-li v skutek 00:01:24
/

Více