Mluvené slovo Obrana Mozarta
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
03:25:37
Autor knihy
Interpret slova

Obrana Mozarta

Obrana Mozarta

Pro všechny z nás, kteří si neumí představit život bez hudby. Vstupujete do světa hudby? Položte si otázky, na které si buď hned, nebo časem budete muset odpovědět. „Dílo se mi po přečtení jeví jako velmi potřebné a niterné krédo někoho, kdo celý život hudbou žil, komponoval ji, byl obklopen jejím světem a nakonec si uvědomil, že všechno to, co poznával, studoval a také vytvářel, tedy podílel se na proměně a vzniku toho zázračného, nepochopitelného metajazyka, kterému my Češi říkáme HUDBA (podle jedné z jejích podob, na rozdíl od všech ostatních národů, které převzaly řecko-latinský základ MUSICA), zkrátka že všechno toto, celý tento vesmír se začíná měnit způsobem, kterému někteří z nás přestávají rozumět. A tak se Otomar Kvěch logicky obrací ke kvintesenci všeho toho, co evropská hudba vytvořila, a tuto kvintesenci pro něj jistě právem představuje Wolfgang Amadeus MOZART. I pro mě je Amadeus skladatel přinejmenším tisíciletí lidských dějin a jeho jméno je klíčem ke světu všech hodnot evropské hudby. Proto se Otomar Kvěch k němu vrací a uvažuje o dnešním světě hudby s vědomím této – znovu to opakuji – kvintesence veškeré naší kultury.“ Miloš Štědroň – hudební skladatel, vědec a pedagog
199 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
03:25:37
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Úvod 00:05:33
Skladatelská práce, její materiál a její problémy, část první 00:05:11
Skladatelská práce, její materiál a její problémy, část druhá 00:06:50
Skladatelská práce, její materiál a její problémy, část třetí 00:07:53
Skladatelská práce, její materiál a její problémy, část čtvrtá 00:08:31
Skladatelská práce, její materiál a její problémy, část pátá 00:08:36
Obrana Mozarta, část první 00:04:51
Obrana Mozarta, část druhá 00:02:34
Obrana Mozarta, část třetí 00:04:45
Obrana Mozarta, část čtvrtá 00:06:33
Obrana Mozarta, část pátá 00:09:52
Obrana Mozarta, část šestá 00:06:34
Obrana Mozarta, část sedmá 00:07:16
Obrana Mozarta, část osmá 00:04:09
Obrana Mozarta, část devátá 00:03:08
Obrana Mozarta, část desátá 00:09:06
Obrana Mozarta, část jedenáctá 00:18:53
Obrana Mozarta, část dvanáctá 00:09:12
Obrana Mozarta, část třináctá 00:10:47
Obrana Mozarta, část čtrnáctá 00:21:43
Obrana Mozarta, část patnáctá 00:07:52
Obrana Mozarta, část šestnáctá 00:15:16
Obrana Mozarta, část sedmnáctá 00:08:03
Obrana Mozarta, část osmnáctá 00:04:26
Obrana Mozarta, část devatenáctá 00:08:03

Více