Mluvené slovo Dopisy Mileně
Rok vydání
2013
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
099925617820
Celková délka
00:52:21
Interpret slova
Autor knihy
Překladatel

Dopisy Mileně

Dopisy Mileně

Franz Kafka Dopisy Mileně Čtou Radovan Lukavský, Jaroslava Adamová a Martin Růžek Překlad Dagmar Eisnerová Hudba Petr Eben Režie Petr Adler Tři základní pocity prolínají Kafkovým životem a dílem: pocit úzkosti, provázený vědomím neznámé viny, pocit únavy, stále se prohlubující s progresí plicní choroby, a fyziologická nezbytnost trvalé samoty. Milena Jesenská byla v mnohém Kafkovi antipodem. Absolventka dívčího gymnasia Minerva patřila k emancipovanému výkvětu pražské literární společnosti. Franzi Kafkovi byla představena náhodou, ve společnosti Franze Werfla a dalších pražských německo-židovských literátů v roce 1919. Franz Kafka měl za sebou v té době několik milostných vztahů a především bohaté literární dílo. Jesenská, ne dosti šťastně provdaná, si vydělávala žurnalistikou a překlady. Od dubna 1920 se Kafka léčil z akutní tuberkulózy v jihotyrolském Meranu. V té době již byli spjati oba přátelé živou korespondencí, inspirovanou nejprve blízkými literárními zájmy. Po osobním setkání ve Vídni se Franz Kafka do Mileny zamiloval. Milující spisovatel se tu setkal s ženou inteligentní a chápající. Tomu nasvědčují už samy Kafkovy dopisy; v nich vedle čistě osobní linie, podávající analýzu vzájemného citového a milostného vztahu obou partnerů a zejména Kafkova nitra, se setkáváme s řadou filosofických, literárních, ojediněle i politických narážek, které dokazují, že okruh jejich společných zájmů byl velmi obsáhlý. Postupně se Kafkova nemoc beznadějně zhoršovala. V té době začal Kafka psát Zámek. Pravděpodobně setkání s Milenou přispělo ke vzniku jeho nejhlubšího, nejotřesnějšího, a jak mnozí přiznávají, nejrevolučnějšího díla. Nahrávka výběru z Kafkovy milostné korespondence vznikla v roce 1968. Dopisy Mileny Jesenské, Franze Kafky a Maxe Broda čtou Jaroslava Adamová, Radovan Lukavský a Martin Růžek s udivujícím vcítěním se do dramatických pocitů této význačné milenecké dvojice. Citlivá interpretace slavné korespondence milujícího spisovatele!
99 Kč
Rok vydání
2013
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
099925617820
Celková délka
00:52:21
Interpret slova
Autor knihy
Překladatel

Jednotlivé části

Max Brod o Mileně Jesenské 00:02:24
Milý pane doktore Brode 00:02:43
Meran-Untermains, pension Ottoburg 00:03:58
Byl jsem na malém výletě 00:02:41
Chrlení krve 00:05:30
Bože, Mileno, jaká je to země 00:09:20
Tedy včera slíbené vysvětlení 00:01:42
Co je jeho strach, vím 00:01:55
Mileno, jaké bohaté, těžké jméno 00:05:51
Ty dva dopisy přišly současně 00:07:21
Mileno, Mileno, Mileno 00:03:45
On je ten jediný zdravý 00:03:25
Matliary, počátek května 1921, Franz Kafka Maxi Brodovi 00:01:46

Více