Mluvené slovo Toulky českou minulostí 226-250
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
1999
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.1007
Celková délka
11:23:56
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Toulky českou minulostí 226-250

Toulky českou minulostí 226-250

Obsah:
Osud jménem Přibyslav - Soukromá podobizna Jana Žižky, zvaného z Trocnova, potažmo z Kalicha - Kněz Prokop Veliký, řečený Holý - Jak se běhalo na Běhání - Od Běhání k Vysoké - O bitvě, která se nekonala (Vysoká u Tachova) ? Rejsy - Kterak Češi spanile táhli Evropou a Johanka z Arku, Panna Orleánská, je od války uchránila, ale též hrozebný list jim napsala - K Domažlicům - Písnička, která vyhrála bitvu - Soudce chebský - Basilej - Revoluce v krizi - Panská jednota - Lipany - Doba zvaná "po Lipanech" - Kompaktáta nebo komprdáta? - Život Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu - Zápas Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu - Smrt Jana Roháče z Dubé, odjinud z Tehova a na Sionu - Rok 127. (a poslední) lucemburské vlády u nás - Kladivo kacířů - Bezkráloví - Hledá se král. Zn.: "Pro České království." - Jiří z Kunštátu a na Poděbradech

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
199 Kč
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
1999
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2014.1007
Celková délka
11:23:56
Autoři
, , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

TČM 226 Osud jménem Přibyslav 00:26:38

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:26:38
/
TČM 227 Soukromá podobizna Jana Žižky 00:25:52

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:25:52
/
TČM 228 Prokop Veliký, řečený Holý 00:26:33

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:26:33
/
TČM 229 Jak se běhalo Na Běhání 00:28:40

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:40
/
TČM 230 Od Běhání k Vysoké 00:26:30

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:26:30
/
TČM 231 Bitva, která se nekonala 00:28:08

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik: ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:08
/
TČM 232 Rejsy 00:27:36

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:36
/
TČM 233 Kterak Čechové spanile táhli Evropou... 00:28:16

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:16
/
TČM 234 K Domažlicům 00:27:18

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:18
/
TČM 235 Písnička, která vyhrála bitvu 00:24:35

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:24:35
/
TČM 236 Soudce chebský 00:29:21

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:29:21
/
TČM 237 Basilej 00:29:12

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:29:12
/
TČM 238 Revoluce v krizi 00:28:49

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:28:49
/
TČM 239 Panská jednota 00:27:22

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:22
/
TČM 240 Lipany 00:26:51

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:26:51
/
TČM 241 Doba zvaná po Lipanech 00:25:42

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:25:42
/
TČM 242 Kompaktáta nebo komprdáta? 00:29:17

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:29:17
/
TČM 243 Život Jana Roháče 00:27:01

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Zvuk. mistr rekonstr.:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:01
/
TČM 244 Zápas Jana Roháče 00:26:06

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:26:06
/
TČM 245 Smrt Jana Roháče 00:27:54

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:27:54
/
TČM 246 Rok 127. (a poslední) lucemburské vlády u nás 00:25:52

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 1999

víceméně
00:25:52
/
TČM 247 Kladivo kacířů 00:26:37

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:26:37
/
TČM 248 Bezkráloví 00:27:37

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Zvukový mistr:

Režisér pořadu:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:37
/
TČM 249 Hledá se král pro České království 00:27:42

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:27:42
/
TČM 250 Jiří z Kunštátu a na Poděbradech 00:28:27

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér rekonstrukce:

Natáčecí technik:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2000

víceméně
00:28:27
/

Více