Mluvené slovo Srdce Evropy
Rok vydání
2021
Vydavatel
OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
14:55:42
Autor knihy
Interpret slova

Srdce Evropy

Srdce Evropy

Když vaše srdce bije v rytmu valčíku Na krásném modrém Dunaji... Pozoruhodný dialog dvou vyprávěcích hlasů, které dělí více než sto let. Z naší přítomnosti se ozývá učitelka Anežka, která se snaží vyznat ve vlastních zmatcích i v nepřehledné době. Zároveň přemýšlí nad rukopisnými paměťmi moravské venkovanky Kateřiny, svérázné, sebevědomé ženy, která nedostatek formálního vzdělání vynahrazuje vrozenou bystrostí a vnímavostí. Mezi mnoha tématy, jež obě roviny vyprávění spojují, vyniká jedno: fascinace, kterou obě ženy pociťují tváří v tvář Vídni, tomuto zvláštnímu amalgámu světáctví a provincialismu, hektické současnosti a nostalgie po nenávratně uplynulé minulosti, cizího a důvěrně známého – a svého času také druhému největšímu českému městu. Kateřina pobývala ve Vídni v roce 1912, tedy v době, kdy sláva pyšné císařské metropole vrcholila. V roce 2020 se do Vídně v jejích stopách vydává Anežka, aby se o své předchůdkyni dozvěděla víc. Přitom zjišťuje, jak pevně provázané jsou dějiny českých zemí a Rakouska, objevuje skutečnosti, o nichž se u nás příliš nemluví, či dokonce mluvit nesluší, do toho řeší svůj milostný život, a jakoby mimoděk přichází na to, kým vlastně je – a kým by chtěla být – ona sama. Nový román autorky Teorie podivnosti oceněné v roce 2019 Magnesií Literou za prózu. Při psaní Srdce Evropy spisovatelka čerpala z pamětí vlastní prababičky. „Kdosi konstatoval, že výborná nebo geniální literatura se pozná podle toho, že člověk s úžasem čte o něčem, co do té doby nepokládal za vyjádřitelné jazykem, nebo alespoň jazykem literárním. Pavla Horáková v tomto ohledu exceluje.“ – Ladislav Nagy o knize Teorie podivnosti, Aktuálně.cz
389 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
OneHotBook
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
14:55:42
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Moravské pole zve se tato země, bitevní pole, jež bys pohledal 00:13:41
Vítejte v srdci Evropy 00:06:04
Můj tatíček byl jediný syn na sedlackém gruntě ... 00:11:31
Nás dětí se narodilo deset ... 00:11:28
Chudí příbuzní 00:14:44
Anežka mi vyhovuje 00:16:58
Telefonbuchpolka 00:23:48
Žádný pramen nemluví pravdu a některé prameny lžou 00:06:56
Srdce pijáka 00:15:42
Buď sláva Habsburkovi v Rakousích! Sláva buď Habsburkům zde navěky! 00:13:51
Naša mamička byla negramotná 00:10:11
Ty ostaneš doma a nás starých doopatruješ 00:07:37
O mě rozhodla rodinná rada, že půjdu přes tu úlevu do Vídně 00:10:53
Nejšťastnejší jsem byla v českém kostele 00:12:32
Narodit se znovu za dvě stě let 00:15:28
Putujeme s Fanků k svatému Antonínku 00:12:35
Od svatého Marxe ... 00:09:08
... ke Karl Marx - Hofu 00:19:04
Vídeňská moderna 00:10:54
Architektura se může psát - jako báseň nebo partitura 00:08:26
Rotunda 00:22:20
Postaven v monarchii, zbudován pro republiku 00:11:59
Člověka, jejž jsi stvořil do nádherného šatu oděného 00:16:07
Vindobona romana 00:11:12
Rodem, duchem spřízněna císařovna vznešená 00:18:41
Tristium Vindobona 00:14:27
Ve městě tolik hladu a u nás plná komora 00:12:49
Byla válka, konce nebrala 00:11:35
Řádila španělská chřipka 00:17:29
Rotschild, Sviták, Laurin & Klement 00:09:32
Kavárník z Kyjova 00:12:40
Ehrenhaftova ulička 00:10:51
Leopoldstat 00:21:09
Bicykl jako symbol svobody a pokroku 00:10:44
Žofiiny lázně 00:07:21
Bella gerant alii, tu felix Austria nube 00:19:19
Válka skončila jak dyž chudobný člověk umře 00:24:28
Samostatnost 00:20:01
Brnem 00:08:05
Já su Kača a su z Kozojídek Benedikova 00:13:08
Sňatky z rozumu 00:16:35
Slečna učitelka Hrejsová 00:18:22
Vdávání jsem považovala za nezbytný prostředek k získání dětí 00:16:09
Kámen, nůžky, papír 00:06:54
Tak dlouho popíráš svého vnitřního Němce, až přijde Němec skutečný 00:17:19
Přišli Němci 00:07:44
To ráno začalo nějak jinak než jiná 00:17:21
Památce doktora Hlobila 00:08:04
Po válce 00:10:08
Pryč od Vídně 00:09:50
Sláva a pád krále Otakara 00:08:20
Klec nám spadla 00:16:21
Byla jsem před Rakouskem, budu i po něm 00:08:15
S Kolínem, Vídní, Londýnem, Paříží by Praha měla stát v jedné řadě, jim se rovnat 00:15:55
Edle Herrn, da habt ihr den anderen! zvolal vůdce českých stavů 00:14:33
Zánik dvora Radošova, pád domu Chorinských 00:14:19
V mých vzpomínkách žijí Kozojídky jako veliké, tvrdé srdce 00:11:26
Srdce Evropy 00:20:17
Někde jsem četla, že velicí umělci jsou málokdy normální 00:24:28
Moc řečí čtyřiapadesát 00:22:16
Zdravas Maria, milosti plná 00:21:06
Radecký, marš! 00:07:41
Jak je ti, Rakousko? 00:16:48
Bitevní pole, jež bys pohledal, i pole ke sklizni, vděčme za to Bohu 00:06:39
Vzadu za Moravou uz začal rozbřesk, brzy bude den 00:08:43
Poznámky autorky 00:04:41

Více