Mluvené slovo Pavel Molek: Švédská cena míru
Rok vydání
2021
Rok nahrávky
2020
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.ES.2021.451
Celková délka
00:54:37
Autoři
, , , ,
Práva výrobce
Interpret slova
Autor rozhlasové hry
Zvukový mistr
Asistent režie
Umělecký režisér
Dramaturg literární
víceméně

Pavel Molek: Švédská cena míru

Pavel Molek: Švédská cena míru

Komorní drama k výročí Komenského úmrtí i bělohorských událostí. S Viktorem Preissem, Františkem Němcem a Klárou Suchou.

Je brzké zářijové ráno roku 1646. Evropa se probouzí do dalšího dne vleklé a vyčerpávající války. Konflikt nesený náboženskou nesmiřitelností mezi katolíky a protestanty se stal obludnou, komplikovanou hrou o politickou nadvládu na kontinentu. Ranním Stockholmem přijíždí do královského paláce biskup Jednoty bratrské, učitel a exulant Jan Amos Komenský, aby tam složil účty ze své práce ve švédských službách říšskému kancléři hraběti Axelu Oxenstiernovi a především švédské královně Kristýně.
Autor Pavel Molek staví tři protagonisty své komorní hry do nelehkých a proměnlivých vzájemných vztahů a spolu s nimi klade otázky, které jsou spojeny nejen s klíčovými okamžiky naší historie, ale mají svou váhu a palčivost i dnes. Zápas o to, jakou cenu je možné a správné zaplatit za mír, rozehrávají Kristýna Kláry Suché, Jan Amos Komenský v podání Viktora Preisse a František Němec jako hrabě Oxenstiern.
159 Kč
Rok vydání
2021
Rok nahrávky
2020
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.ES.2021.451
Celková délka
00:54:37
Autoři
, , , ,
Práva výrobce
Interpret slova
Autor rozhlasové hry
Zvukový mistr
Asistent režie
Umělecký režisér
Dramaturg literární
víceméně