Mluvené slovo Krize v životě, život v krizi
Rok vydání
2021
Vydavatel
Témbr
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
07:09:55
Autor knihy
Interpret slova

Krize v životě, život v krizi

Krize v životě, život v krizi

Jedna z lidových definic života říká, že je to sled nepřetržitě za sebou jdoucích větších či menších průšvihů. Ty menší řešíme mávnutím ruky, větším říkáme starosti a ty opravdu velké jsou označovány jako krize. V dramatu znamená krize bod obratu, kdy do té doby poklidně plynoucí děj se náhle zvrtne. V životě je to podobné. Navíc se většinou nedostává prostředků, zkušeností a času. Některým krizím se nevyhneme a jsou dokonce předvídatelné (dospívání, střední věk), ale většina z nich nás zastihne nečekaně, ačkoliv z pozdějšího pohledu vidíme, že náš život k nim směřoval. Některým by dokonce bylo možné zabránit, kdybychom si včas všimli varovných příznaků a jednali včas. O tom všem jedná publikace autorské dvojice psychiatrů Radkina Honzáka a Vladimíry Novotné, která má s krizemi a jejich důsledky bohaté zkušenosti jak z klinické, tak z poradenské praxe. V textu je popsána krok po kroku anatomie krize, způsoby řešení v jednotlivých fázích i nejčastější typy životních zvratů. Jsou uváděny také příklady celospolečenských krizí, které umožňují lepší orientaci v nejistých dobách. Kniha je příručkou jak pro běžné použití, tak návodem pro ty z nás, kteří se věnují pomáhajícím nebo pomoc nabízejícím profesím. Konečně může být užitečná také těm, kteří chtějí pomoci, leč nemají dost zkušeností.
329 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Témbr
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
07:09:55
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Jules Verne naruby 00:16:52
Definice krize 00:44:17
Životní krize vázaná ke generačním obdobím 00:40:19
Krize v mezilidských vztazích 00:28:14
Láska a její podoby 00:37:22
Krize vázané na zdravotní stav a zdravotní důsledky krize 00:33:06
Pracovní a tvůrčí krize 00:25:27
Krize z nezaměstnanosti 00:43:01
Krize smyslů a krize hodnot 00:23:22
Život v krizi 00:26:33
Proč se bojíme intimity 00:19:14
Hra ANEBY 00:27:34
Řešení krizí 00:25:08
I s blízkými je možno jednat asertivně 00:25:54
Předcházení krizím - závěr 00:13:32

Více