Mluvené slovo Krize v životě, život v krizi
Rok vydání
2021
Vydavatel
Témbr , Tembr
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
07:09:55
Autor knihy
Interpret slova

Krize v životě, život v krizi

Krize v životě, život v krizi

Jedna z lidových definic života říká, že je to sled nepřetržitě za sebou jdoucích větších či menších průšvihů. Ty menší řešíme mávnutím ruky, větším říkáme starosti a ty opravdu velké jsou označovány jako krize. V dramatu znamená krize bod obratu, kdy do té doby poklidně plynoucí děj se náhle zvrtne. V životě je to podobné. Navíc se většinou nedostává prostředků, zkušeností a času. Některým krizím se nevyhneme a jsou dokonce předvídatelné (dospívání, střední věk), ale většina z nich nás zastihne nečekaně, ačkoliv z pozdějšího pohledu vidíme, že náš život k nim směřoval. Některým by dokonce bylo možné zabránit, kdybychom si včas všimli varovných příznaků a jednali včas. O tom všem jedná publikace autorské dvojice psychiatrů Radkina Honzáka a Vladimíry Novotné, která má s krizemi a jejich důsledky bohaté zkušenosti jak z klinické, tak z poradenské praxe. V textu je popsána krok po kroku anatomie krize, způsoby řešení v jednotlivých fázích i nejčastější typy životních zvratů. Jsou uváděny také příklady celospolečenských krizí, které umožňují lepší orientaci v nejistých dobách. Kniha je příručkou jak pro běžné použití, tak návodem pro ty z nás, kteří se věnují pomáhajícím nebo pomoc nabízejícím profesím. Konečně může být užitečná také těm, kteří chtějí pomoci, leč nemají dost zkušeností.
329 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Témbr , Tembr
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
07:09:55
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Jules Verne naruby 00:16:52
Definice krize 00:44:17
Životní krize vázaná ke generačním obdobím 00:40:19
Krize v mezilidských vztazích 00:28:14
Láska a její podoby 00:37:22
Krize vázané na zdravotní stav a zdravotní důsledky krize 00:33:06
Pracovní a tvůrčí krize 00:25:27
Krize z nezaměstnanosti 00:43:01
Krize smyslů a krize hodnot 00:23:22
Život v krizi 00:26:33
Proč se bojíme intimity 00:19:14
Hra ANEBY 00:27:34
Řešení krizí 00:25:08
I s blízkými je možno jednat asertivně 00:25:54
Předcházení krizím - závěr 00:13:32

Více