Mluvené slovo Skoro modlitby
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
04:24:24
Autor knihy
Interpret slova

Skoro modlitby

Skoro modlitby

Karel Čapek mluví mnoha hlasy. N ěkteré se modlí, n ěkteré rouhají, n ěkteré ře ší v ěci jakoby zcela neduchovní. N ěkteré jsou hlasy postav, n ěkteré vyprav ěčů. N ěkdy mluví autor mlad ě bou řliv ý, n ěkdy dozrále usazen ý, n ěkdy tragicky prohlouben ý blízkým koncem. Z t ěch hlas ů by bylo mo žné sestavit mnoho knížek. Skoro modlitby jsou sebrány nap říč hlasy, žánry i v ývojov ými etapami tak, aby se s nimi nemodli či mohli modlit a kostelní nechodi či si k nim chodit pro út ěchu. Knihu sestavil a glosoval Martin C. Putna, který se zaobírá duchovními d ějinami evropsk ými i česk ými, také nap ří č konfesemi a žánry. Po Karlu VI. Schwarzenbergovi (Torzo díla), Janu Kollárovi (P řeklad a v ýklad Slávy dcery) a Václavu Havlovi (Duchovní portrét v rámu české kultury) do šel ke Karlu Čapkovi.
229 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
04:24:24
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Úvod 00:01:11
Proč Čapek? 00:04:04
Člověk modlící se 00:28:12
Stvoření 00:23:16
Řád 00:11:51
Zázrak 00:12:08
Víra 00:10:54
Pravda 00:04:38
Bohové 00:06:37
Bůh 00:24:59
Ježíš 00:21:43
Bible 00:11:25
Církve 00:08:45
Společenství svatých 00:06:04
Světci a svědci 00:18:02
Tvoření 00:19:35
Čapek modlící se 00:17:37
Proč tu není studie „Čapek a náboženství“ 00:09:17
Tak aspoň čapkovské duchovní kalendárium 00:19:32
Glosa ke glosám 00:04:34

Více