Mluvené slovo Magorské modlitby
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693405697
Celková délka
05:13:59
Interpret slova
Autor knihy

Magorské modlitby

Magorské modlitby

Ivan M. Jirous byl nejen duchovní v ůdce undergroundu, v ěze ň, básník a magor, ale té ž velký modlitebník. Z Magorovy summy jsou vybrány nejlep ší básn ě duchovní a se řazeny shora dol ů: Nejprve B ůh ve t řech podobách – Stvo řitel, Vykupitel a Ut ěšitel. Poté nebeské zástupy neboli „katolický panteon“ – and ělé, Panna Maria, „svatí sta ří“ a „svatí noví“, nekanonizovaní (a často nekanonizovatelní). Kone čn ě ten, kdo se modlí – zase ve t řech polohách: h říšník – vzpurník –vd ěčník. Nejsou to jen osobní modlitby Magorovy, ale magorské modlitby. Konkrétní jména a reálie si ka žd ý modli č m ůže nahradit sv ými. Martin C. Putna o katolické literatu ře, undergroundu, kontrakultu ře i Magorovi psal. Netají, že s Magorem se znal.
129 Kč
Rok vydání
2021
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693405697
Celková délka
05:13:59
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Úvod 00:01:34
Bůh stvořitel 00:21:16
Bůh vykupitel 00:34:29
Bůh utěšitel 00:20:01
Andělé 00:08:47
Panna Marie 00:19:37
Svatí staří 00:33:34
Svatí noví 00:46:57
Hříšník 00:41:24
Vzpurník 00:18:06
Vděčník 00:08:41
Magorské, nikoli jen Magorovy 00:52:11
Ediční poznámka 00:07:22

Více