Mluvené slovo Všímavost a soucit se sebou
Rok vydání
2022
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
07:21:37
Autor knihy
Interpret slova

Všímavost a soucit se sebou

Všímavost a soucit se sebou

Soucit k sobě vede ke štěstí. Poutavá kniha pro odborníky i laiky o podstatě a metodách všímavosti jakožto cestě ke zdraví, štěstí, a soucitu k nám samým i všem živým bytostem. Cesta za poznáním sebe sama je tím nejúžasnějším dobrodružstvím. Kanonické texty nejvyš-šího budhistického učení Abhidhammy skrývají mnoho poznatků o lidské mysli a v posledních letech stále více pronikají do metod západní psychologie. Kniha nabízí cennou inspiraci pro odborníky i pro všechny zájemce o sebepoznávání, seberozvoj, a práci s emocemi. Autor čerpá z vlastní terapeutické a meditační praxe, i z nejnovějších výzkumů v oblasti emocí, všímavosti a soucitu se sebou samým. Představuje moderní a dosud nepublikované psychoterapeutické postupy. Kniha nabízí teoretický výklad i praktický popis celkem osmnácti cvičení, která posluchačům umožní zážitkovou zkušenost. Neboť u všímavosti platí, že: „jedna unce praxe je cennější než tuna teorie.“
349 Kč
Rok vydání
2022
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
07:21:37
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Úvod 00:18:12
I. Tady a teď 00:10:21
I. Rozpouštění maladaptivních emočních schémat 00:12:20
I. Sebepřesažení 00:07:25
I. Všímavost terapeuta 00:09:48
II. Obecně o emocích 00:19:05
II. Základní emoce, část první 00:16:15
II. Základní emoce, část druhá 00:15:18
II. Sociální a sebevztažné emoce 00:27:52
II. Za vším hledej stud?, část první 00:27:47
II. Za vším hledej stud?, část druhá 00:25:53
II. Stud, nebo soucit se sebou? ‒ Vliv raných zkušeností z dětství 00:20:27
II. Základní potřeby dítěte 00:25:35
II. Maladaptivní emoční schémata, část první 00:17:29
II. Maladaptivní emoční schémata, část druhá 00:18:41
II. Tajemství regulace emocí, část první 00:16:45
II. Tajemství regulace emocí, část druhá 00:16:43
II. Čtyři vznešené postoje 00:18:59
III. Všímavost terapeuta jako důležitý předpoklad psychoterapie 00:10:19
III. Rozvíjení všímavosti klienta 00:20:38
III. Soucit se sebou 00:08:47
III. Korektivní emoční zkušenost 00:12:52
III. Eticko-psychologické souvislosti prožívání 00:09:02
IV. Focusing 00:09:52
IV. Technika Krocení démonů v nás 00:12:39
IV. Technika ideálních rodičů, část první 00:14:43
IV. Technika ideálních rodičů, část druhá 00:13:13
Závěr 00:04:33

Více