N. V. Gogol: Dobrodružství kolegijního rady Pavla Ivanoviče Čičikova (Mrtvé duše)

N. V. Gogol: Dobrodružství kolegijního rady Pavla Ivanoviče Čičikova (Mrtvé duše)

Mrtvé duše Nikolaje Vasiljeviče Gogola jsou jedním z nejvýznamnějších ruských románů 19. století. Inspiraci ke svému poslednímu a v mnohém vrcholnému dílu Mrtvé duše našel Nikolaj Vasiljevič Gogol ve vyprávění svého přítele Puškina. Od něj poprvé vyslechl příběh spekulanta, který skupoval zemřelé nevolníky s vyhlídkou, že na ně v budoucnu získá zadarmo půdu nebo si na ně aspoň půjčí peníze. Pikareskní pouť kolegijního rady Čičikova po ruském venkově poskytla Gogolovi příležitost shromáždit opravdu povedenou sbírku exemplářů "vysoké ruské společnosti".
Rozhlasovou dramatizaci prvního dílu Mrtvých duší připravil na základě vlastního překladu Karel Palkovský. V režii Oldřicha Hoblíka účinkují Ilja Prachař, František Vnouček, Karel Fořt, Václav Vydra ml., Oldřich Musil, František Roland, Jaroslava Vacková a další.

Upozorňujeme na technické nedostatky archivní nahrávky.
179 Kč