Mluvené slovo Psychologie budoucnosti
Rok vydání
2022
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693457030
Celková délka
17:10:30
Autor knihy
Interpret slova

Psychologie budoucnosti

Psychologie budoucnosti

Vědomí dohlédne dál než lidský mozek / Léčivá síla změněných stavů vědomí Výjimečně poutavá odborná kniha líčí objevné poznatky o výzkumu vědomí, zážitkových me-todách zkoumání vlastního nitra, léčbě a transformaci osobnosti. Ucelené a přehledné shrnutí znalostí z více než padesáti let praxe světoznámého psychiatra Stanislava Grofa, jednoho ze zakladatelů transpersonální psychologie. Počínaje jeho výzkumy užívání LSD v psychoterapii, přes jeho klinickou práci s umírajícími, holotropní dýchání, až po kosmologický přesah výzkumu vědomí. Kniha potvrzuje Grofův neocenitelný přínos pro moderní psychiatrii a psychologii, zejména v jeho intenzivním a systematickém zkoumání zážitků ve změněných stavech vědomí a pojetí holotropního dýchání. Zároveň významně při-spívá do debaty o místě člověka v kosmu. Jako jedinou šanci do budoucna vnímá Grof vnitřní transformaci lidstva a jeho pozvednutí na vyšší úroveň vědomí. Kniha se dočkala několika vydání a byla přeložena do více než dvaceti světových jazyků.
499 Kč
Rok vydání
2022
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693457030
Celková délka
17:10:30
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Předmluva 00:26:24
Léčivé a výzkumné možnosti mimořádných stavů vědomí 00:03:43
Holotropní stavy vědomí 00:04:49
Holotropní stavy vědomí a historie lidstva 00:20:41
Holotropní stavy v dějinách psychiatrie 00:09:47
Současná psychiatrie – omyly a naléhavá potřeba revize 00:04:05
Důsledky moderního výzkumu vědomí pro psychiatrii 00:02:29
Podstata lidské psýché a dimenze vědomí 00:00:58
Povaha a architektura emočních a psychosomatických poruch 00:00:45
Efektivní psychoterapeutické postupy 00:00:49
Strategie psychoterapie a zkoumání vlastního nitra 00:01:16
Úloha spirituality v lidském životě 00:00:54
Podstata reality – psýché, kosmos a vědomí 00:01:22
Mapa lidské psýché – biografická, perinatální a transpersonální oblast 00:02:03
Postnatální biografie a individuální nevědomí 00:04:19
Systémy kondenzovaných zážitků – COEX-systémy 00:19:48
„Vnitřní radar“ působící během holotropních stavů 00:03:14
Perinatální úroveň nevědomí 00:13:33
První bazální perinatální matrice (BPM I) – prvotní jednota s matkou 00:08:01
Druhá bazální perinatální matrice (BPM II) – kosmické pohlcení, bezvýchodnost a peklo 00:08:01
Třetí bazální perinatální matrice (BPM III) – zápas smrti a znovuzrození 00:19:21
Čtvrtá bazální perinatální matrice (BPM IV) – zážitek smrti a znovuzrození 00:10:54
Transpersonální oblast psýché, část první 00:27:52
Transpersonální oblast psýché, část druhá 00:05:48
Architektura emočních a psychosomatických poruch, část první 00:17:13
Architektura emočních a psychosomatických poruch, část druhá 00:04:45
Úzkost a fobie, část první 00:21:56
Úzkost a fobie, část první 00:08:20
Konverzní hysterie 00:12:09
Obsedantně kompulzivní neuróza 00:05:19
Deprese, mánie a sebevražedné jednání, část první 00:26:45
Deprese, mánie a sebevražedné jednání, část druhá 00:11:18
Alkoholismus a drogová závislost 00:10:01
Sexuální poruchy a deviace, část první 00:09:19
Sexuální poruchy a deviace, část druhá 00:16:58
Sexuální poruchy a deviace, část třetí 00:16:43
Psychosomatické projevy emočních poruch 00:15:36
Autistické a symbiotické infantilní psychózy, narcistická osobnost a hraniční stavy 00:04:32
Dynamika psychotických stavů v dospělosti 00:14:34
Psychospirituální krize – chápání a léčba transformačních krizí 00:06:09
Spouštěcí mechanismy psychospirituální krize 00:03:49
Diagnóza psychospirituální krize 00:10:20
Formy duchovní krize 00:03:23
Šamanské krize 00:04:26
Probuzení hadí síly (kundaliní) 00:03:44
Epizody sjednocujícího vědomí – vrcholné zážitky 00:04:37
Psychická obroda návratem do středu 00:05:55
Krize otevírání psychiky 00:04:59
Zážitky z minulých životů 00:05:07
Komunikace s duchovními průvodci (spirit guides) a zprostředkované předávání informací (channeling) 00:03:15
Zážitky blízké smrti 00:04:14
Setkání s UFO a zážitky únosu mimozemšťany 00:07:22
Stavy posedlosti 00:04:21
Alkoholismus a drogová závislost jako forma duchovní krize 00:05:33
Léčba psychospirituálních krizí 00:18:39
Nové perspektivy v psychoterapii a výzkumu lidského nitra 00:15:32
Teorie a praxe holotropního dýchání 00:00:54
Léčivá síla dechu 00:07:33
Léčivý potenciál hudby 00:12:09
Cílená práce s tělem – bodywork 00:08:50
Podpůrný tělesný kontakt 00:07:28
Průběh holotropní terapie 00:07:10
Kresba mandal a sdílení zážitků ve skupině 00:05:57
Léčivý potenciál holotropního dýchání 00:05:45
Fyziologické mechanismy působící během holotropního dýchání 00:04:39
Holotropní terapie a jiné léčebné metody 00:05:15
Spiritualita a náboženství, část první 00:20:53
Spiritualita a náboženství, část druhá 00:14:23
Zážitek smrti a umírání – psychologické, filosofické a duchovní perspektivy, část první 00:23:20
Zážitek smrti a umírání – psychologické, filosofické a duchovní perspektivy, část druhá 00:11:38
Zážitky a pozorování, které podkopávají tradiční názory na povahu vědomí a jeho vztah ke hmotě 00:05:40
Zážitky a pozorování týkající se možnosti přežívání vědomí po smrti - Fenomény na prahu smrti 00:08:15
Zážitky z minulých životů 00:03:03
Spontánní vzpomínky dětí na minulé životy 00:05:59
Spontánní vzpomínky dospělých na minulé životy 00:01:18
Vzpomínky na minulé životy vyvolávané u dospělých 00:07:13
Tibetské obřady a techniky týkající se problematiky reinkarnace 00:09:37
Zjevení zemřelých a komunikace s nimi 00:17:43
Psychedelická terapie u pacientů trpících smrtelnými nemocemi, část první 00:14:02
Psychedelická terapie u pacientů trpících smrtelnými nemocemi, část druhá 00:18:43
Psychedelická terapie u pacientů trpících smrtelnými nemocemi, část třetí 00:14:30
Psychedelická terapie u pacientů trpících smrtelnými nemocemi, část čtvrtá 00:15:46
Individuální a sociální důsledky výzkumu smrti a umírání 00:06:12
Psýché a kosmos – holotropní stavy, archetypální psychologie a tranzitní astrologie 00:12:09
Důkaz o oduševnělosti vesmíru 00:01:22
Empirické potvrzení existence archetypů 00:02:25
Objev synchronicity 00:08:42
Psychologický význam porodu 00:02:13
Vzájemné vazby mezi holotropními stavy a tranzity planet, část první 00:25:15
Vzájemné vazby mezi holotropními stavy a tranzity planet, část druhá 00:25:41
Vzájemné vazby mezi holotropními stavy a tranzity planet, část třetí 00:24:34
Kosmická hra – výzkum nejzazších hranic lidského vědomí 00:04:56
Oduševnělá příroda a archetypální oblast 00:08:23
Zážitek nejvyššího kosmického principu 00:05:46
Věčnost v našem nitru 00:03:40
Slova pro nepopsatelné 00:02:27
Proces stvoření 00:09:52
Cesty k opětovnému sjednocení 00:04:31
Tabu proti uvědomění si, kdo jsme 00:08:22
Problém dobra a zla 00:06:56
Účast v kosmické hře 00:13:02
Vývoj vědomí a přežití lidstva – transpersonální pohled na globální krizi 00:01:23
Násilí a chamtivost v dějinách lidstva 00:03:17
Zhoubné scénáře ohrožení života na naší planetě 00:05:33
Psychospirituální kořeny globální krize 00:02:49
Tři jedy podle tibetského buddhismu 00:04:32
Praktické poznatky a transcendentní moudrost 00:05:44
Anatomie lidské destruktivity 00:02:20
Biografické zdroje agresivity 00:02:11
Perinatální kořeny násilí, část první 00:16:28
Perinatální kořeny násilí, část druhá 00:18:15
Transpersonální zdroje násilí 00:03:30
Biografické determinanty nenasytné chamtivosti 00:02:20
Perinatální zdroje nenasytné chamtivosti 00:04:23
Transpersonální příčiny nenasytné chamtivosti 00:03:31
Posvátné techniky a možnosti přežití lidstva 00:04:14
Poučení z holotropních stavů pro psychologii přežití 00:08:00

Více