Mluvené slovo Vánoční rozjímání
Rok vydání
2022
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693458686
Celková délka
02:55:52
Autor knihy
Interpret slova

Vánoční rozjímání

Vánoční rozjímání

Tichý čas versus čas stresu a nákupů. Nádherná zamyšlení, plná něhy a lásky, která by neměla chybět žádnému adventu. Vánoční poselství jednoho z nejoblíbenějších duchovních autorů současnosti provází čtenáře v krátkých hutných črtách po adventních a vánočních tématech. Ozařuje je jako témata radostného času plného očekávání: tichý čas vs. čas stresu a nákupů, čekání na příchod, podstata bdění, dárky a obdarování, obraz věnce a hvězdy, setkání a naslouchání, opravdová radost, tichá a svatá noc, vánoční hvězda, sníh a Vánoce, stromeček, rodina, Boží překvapení, jesle a stáj, osel a vůl, betlémy, andělé a pastýři, pokoj na zemi, narození Ježíše v našem srdci, zázrak narození, vnitřní dítě, Bůh se stal člověkem, podstata radosti.
188 Kč
Rok vydání
2022
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693458686
Celková délka
02:55:52
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Tak jako každý rok… 00:09:37
Čas pokoje 00:02:16
Advent neboli příprava 00:02:47
Co rozechvívá vaše srdce 00:01:56
Probuďte se! 00:01:46
Povzneste svá srdce 00:02:03
Stres se sháněním dárků 00:02:25
Po čem lidé touží 00:01:18
Odříkat se dárků? 00:01:21
Hvězda jako symbol? 00:01:58
Otevřený pro setkání 00:01:34
Víc než jenom odříkání 00:02:11
Roztrhni, Pane, nebesa 00:01:56
„Rosu dejte, nebesa!“ 00:02:40
Poušť se zazelená 00:03:09
Květiny kvetou i v zimě 00:01:57
Utěš se, utěš se 00:02:49
Člověk rozdávající lásku 00:02:53
Adventní věnec jako symbol 00:02:52
Vlídné světlo 00:01:20
Veselé Vánoce! 00:02:02
Bubny a trubky 00:01:37
„Rozjásej se“ 00:01:45
Zpívejte a radujte se 00:01:43
Z nebes hůry 00:01:29
Tichá noc, přesvatá noc 00:03:17
Slunce zahání noc 00:02:27
Jitřenka vprostřed temné noci 00:02:04
Bílé Vánoce 00:02:21
Uprostřed kruté zimy 00:01:39
Tak jako dřív 00:02:06
Čím chutnají Vánoce 00:02:07
Co všechno symbolizuje vánoční stromek 00:04:45
Rodinné svátky 00:02:47
Když se smutek snoubí s radostí 00:01:53
Krásnější a nádhernější 00:01:22
Bůh nás překvapuje 00:01:36
Zjevilo se dobro 00:01:14
Cesta přímá a cesta křivolaká 00:04:30
Čtyři sny 00:02:40
Sny se naplňují 00:03:36
Léčivá blízkost 00:01:36
Vtělení 00:01:25
Tajemství Vánoc 00:04:46
Chlév 00:02:57
Stojím u tvých jeslí 00:02:15
Jeden z nás 00:01:18
Vůl a oslík 00:04:42
Jesle a naše zbožnost 00:02:27
Místo v hospodě aneb přístřeší 00:03:47
Jak to viděli pastýři 00:04:11
Koledy a pastorely 00:02:29
Vánoční anděl 00:03:47
Co zvěstují andělé 00:01:46
Na zemi pokoj… 00:02:22
S tebou ve tvé noci 00:02:22
Zrozený v tichu srdce 00:01:52
Boží zrození v srdci 00:01:57
Svátek zrození 00:02:07
Nový, křehký život 00:01:32
Zázrak novosti 00:02:16
Bůh přichází jako dítě 00:02:06
Nový, radostný začátek 00:02:23
Dítě v nás 00:02:19
Staň se člověkem 00:01:34
Cesta vede do našeho nitra 00:02:03
Vnitřní klid a mír 00:01:37
Neviňátka neboli mláďátka 00:02:11
Nové se začíná 00:01:48
Nové už je tady – před námi 00:03:31
Poznávej majestát Boží 00:01:55
Láska, která dovede čarovat 00:02:43

Více