Mluvené slovo Nový hrabě Monte Christo
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
11:40:19
Autor knihy
Interpret slova

Nový hrabě Monte Christo

Nový hrabě Monte Christo

Matyáš Sandorf – napínavý příběh zrady, pomsty, a spravedlnosti. Ve svém nejrozsáhlejším a nejbarvitějším románu vyjádřil Jules Verne poctu a lásku svému učiteli a vzoru Alexandru Dumasovi, který jako první zpracoval téma zrady a následné pomsty. U Verna však nejde jen o pomstu, ale i o spravedlnost. Příběh maďarského revolucionáře Sandorfa začíná v Terstu, kde tři maďarští vlastenci připravují povstání. Dojde však k jeho prozrazení, dva vůdcové zahynou, uprchnout se podaří jen Matyáši Sandorfovi. Po patnácti letech se objevuje jako doktor Antekirt a vydává se po stopě udavačů, které hodlá náležitě potrestat. Román je poctou dílu Hrabě Monte Christo Alexandra Dumase staršího, kterého Verne považoval za svůj vzor a svoji knihu mu i věnoval. Podobně jako hrabě z původního díla je i doktor Antekirt velmi bohatý, což mu slouží k dosažení pomsty. Zdrojem jeho majetku však není nalezený poklad, ale dary jeho pacientů, dědictví po nich a vlastní technické vynálezy. Původně dobrodružný román obsahuje u Verna řadu vědeckofantastických motivů. Děj knihy je, jak je spisovatelovým zvykem, prokládán množstvím přírodovědeckých poznatků a podrobným popisem míst, kde se román odehrává.
348 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
11:40:19
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

I. Poštovní holub 00:20:46
I. Maďarský hrabě 00:13:25
I. Dům Silase Toronthala 00:16:18
I. Šifrovaný dopis 00:15:34
I. Soud bez spravedlnosti 00:18:18
I. Útěk ze žaláře 00:17:14
I. Podzemní řeka 00:22:08
I. Pronásledování 00:20:58
I. Zoufalý zápas 00:13:02
II. Pescade a Matifou 00:25:08
II. Doktor Antekirt 00:24:07
II. Vdova po Štěpánu Bathorym 00:23:15
II. Různé příhody 00:25:57
II. V Boce Kotorské, část první 00:17:33
II. V Boce Kotorské, část druhá 00:17:48
II. Matčin návrh 00:16:22
II. Vražda a co bylo dál 00:15:19
II. Setkání v ulici Stradun 00:13:52
III. Třikrát jeden příběh 00:28:19
III. Smrt a co bylo po tom 00:24:51
III. Zatím v Dubrovníku, část první 00:17:28
III. Zatím v Dubrovníku, část druhá 00:14:49
III. V bouři 00:27:35
III. Na Sicílii 00:18:56
III. Dům Angličanů 00:23:15
IV. Věznice na Ceutě 00:21:48
IV. V Monte Carlu 00:24:14
IV. Červená a černá 00:20:44
IV. V rukou Božích, část první 00:16:33
IV. V rukou Božích, část druhá 00:15:55
IV. Matifouův stisk ruky 00:12:25
IV. Čapí slavnost 00:20:15
IV. Dům Sidi Hazama 00:19:50
IV. Soud a rozsudek 00:16:00
IV. Poslední utkání, část první 00:08:29
IV. Poslední utkání, část druhá 00:28:13
IV. Závěr 00:03:36

Více