Mluvené slovo Nový hrabě Monte Christo
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693457900
Celková délka
11:38:57
Autor knihy
Interpret slova

Nový hrabě Monte Christo

Nový hrabě Monte Christo

Matyáš Sandorf – napínavý příběh zrady, pomsty, a spravedlnosti. Ve svém nejrozsáhlejším a nejbarvitějším románu vyjádřil Jules Verne poctu a lásku svému učiteli a vzoru Alexandru Dumasovi, který jako první zpracoval téma zrady a následné pomsty. U Verna však nejde jen o pomstu, ale i o spravedlnost. Příběh maďarského revolucionáře Sandorfa začíná v Terstu, kde tři maďarští vlastenci připravují povstání. Dojde však k jeho prozrazení, dva vůdcové zahynou, uprchnout se podaří jen Matyáši Sandorfovi. Po patnácti letech se objevuje jako doktor Antekirt a vydává se po stopě udavačů, které hodlá náležitě potrestat. Román je poctou dílu Hrabě Monte Christo Alexandra Dumase staršího, kterého Verne považoval za svůj vzor a svoji knihu mu i věnoval. Podobně jako hrabě z původního díla je i doktor Antekirt velmi bohatý, což mu slouží k dosažení pomsty. Zdrojem jeho majetku však není nalezený poklad, ale dary jeho pacientů, dědictví po nich a vlastní technické vynálezy. Původně dobrodružný román obsahuje u Verna řadu vědeckofantastických motivů. Děj knihy je, jak je spisovatelovým zvykem, prokládán množstvím přírodovědeckých poznatků a podrobným popisem míst, kde se román odehrává.
348 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693457900
Celková délka
11:38:57
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

I. Poštovní holub 00:20:44
I. Maďarský hrabě 00:13:24
I. Dům Silase Toronthala 00:16:16
I. Šifrovaný dopis 00:15:32
I. Soud bez spravedlnosti 00:18:16
I. Útěk ze žaláře 00:17:12
I. Podzemní řeka 00:22:05
I. Pronásledování 00:20:55
I. Zoufalý zápas 00:13:00
II. Pescade a Matifou 00:25:05
II. Doktor Antekirt 00:24:04
II. Vdova po Štěpánu Bathorym 00:23:12
II. Různé příhody 00:25:54
II. V Boce Kotorské, část první 00:17:31
II. V Boce Kotorské, část druhá 00:17:46
II. Matčin návrh 00:16:20
II. Vražda a co bylo dál 00:15:17
II. Setkání v ulici Stradun 00:13:50
III. Třikrát jeden příběh 00:28:15
III. Smrt a co bylo po tom 00:24:48
III. Zatím v Dubrovníku, část první 00:17:26
III. Zatím v Dubrovníku, část druhá 00:14:47
III. V bouři 00:27:32
III. Na Sicílii 00:18:54
III. Dům Angličanů 00:23:12
IV. Věznice na Ceutě 00:21:45
IV. V Monte Carlu 00:24:11
IV. Červená a černá 00:20:42
IV. V rukou Božích, část první 00:16:31
IV. V rukou Božích, část druhá 00:15:54
IV. Matifouův stisk ruky 00:12:24
IV. Čapí slavnost 00:20:12
IV. Dům Sidi Hazama 00:19:48
IV. Soud a rozsudek 00:15:58
IV. Poslední utkání, část první 00:08:29
IV. Poslední utkání, část druhá 00:28:10
IV. Závěr 00:03:36

Více