Mluvené slovo Zločiny za hranicemi království
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693455432
Celková délka
47:33:54
Autor knihy
Interpret slova

Zločiny za hranicemi království

Zločiny za hranicemi království

Speciální edice na přání posluchačů. Bez hudebních předělů a podkresů. Soubor sestavil Vlastimil Vondruška.

Nitranská brána smrti
Při vojenské výpravě do Horních Uher se vojskům krále Přemysla II. Otakara podaří obsadit slovenskou Nitru. Správy města se ujímá prokurátor Oldřich z Chlumu. Jednoho rána se na Dolní bráně najde oběšené tělo kanovníka nitranské kapituly. Nitrou se šíří panika, neboť je právě tato brána považována za prokletou. Kdysi zde za podivných okolností zahynula žena, obviněná ze spojení s ďáblem. Stopy vyšetřovatele zavedou k chrámu svatého Jakuba, další pátrání je však přerušeno vraždou. Oldřich z Chlumu má tři dny na odhalení a usvědčení zločince.

Tajemství abatyše z Assisi
Pouť ke svatému Jakubovi do Compostely patří k vrcholným projevům křesťanské zbožnosti. Oldřicha z Chlumu dosud plně zaměstnávaly světské starosti, ale král Přemysl II. Otakar nařídí, aby jeho prokurátor byl členem družiny, která na zbožné pouti doprovodí jeho tetu abatyši Anežku. Ještě než výprava překročí hranice království, dojde k první vraždě. V blízkosti poutníků se začínají pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templáři i zvědové francouzského krále. A tehdy se Anežka Oldřichovi přizná, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly. Před svou smrtí jí slovutná Klára z Assisi napsala o znepokojivém podezření. Návrat odmítá, a tak malá družina pokračuje v cestě za tajemstvím, jehož odhalení musí mnozí vykoupit svou krví.

Smrt ve Vratislavi
Při diplomatických jednáních ve slezské Vratislavi zmizí vyslanec českého krále. Na příkaz Přemysla Otakara II se proto do Polska vydává královský prokurátor Oldřich z Chlumu i v doprovodu své ženy Ludmila, velitele Diviše a panoše Oty. Protože jde o delikátní diplomatickou misi, Oldřich z Chlumu raději volí přestrojení. Jakmile však dorazí na místo, dojde k vraždě, která nejen že pátrání zkomplikuje, ale odvede jejich pozornost zdánlivě úplně jiným směrem. Do vyšetřování se zaplétají i vratislavský rychtář a vyslanec francouzského krále…

Vzpoura goliardů
Píše se rok 1261. Přemysl II. Otakar podpoří v boji o trůn římského krále Richarda Cornwalského a za to má přislíben majestát, který mu propůjčuje rakouské a štýrské léno. Evropská diplomacie je však komplikovaná záležitost a tak Oldřich z Chlumu musí záhy poté ještě s několika dalšími významnými velmoži odjet německých Cách s tajným posláním. Jen co dorazí české poselstvo do města, je zavražděn osobní přítel Richarda Cornwalského a císařův komoří. Ze zločinu jsou obviněni a uvězněni čeští šlechtici v čele s Oldřichem z Chlumu. Před panošem Otou a velitelem Divišem leží nelehký úkol očistit jméno svého pána a vypátrat skutečného vraha.
799 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693455432
Celková délka
47:33:54
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Album 1
Kapitola 1 00:26:15
Kapitola 2 00:26:16
Kapitola 3 00:24:40
Kapitola 4 00:18:34
Kapitola 5 00:20:12
Kapitola 6 00:20:25
Kapitola 7 00:23:42
Kapitola 8 00:19:48
Kapitola 9 00:22:04
Kapitola 10 00:22:50
Kapitola 11 00:23:03
Kapitola 12 00:21:44
Kapitola 13 00:24:36
Kapitola 14 00:27:11
Kapitola 15 00:21:44
Kapitola 16 00:26:58
Kapitola 17 00:21:38
Kapitola 18 00:27:20
Kapitola 19 00:22:47
Kapitola 20 00:19:52
Kapitola 21 00:20:39
Kapitola 22 00:23:03
Kapitola 23 00:22:10
Kapitola 24 00:24:08
Kapitola 25 00:25:00
Kapitola 26 00:29:00
Kapitola 27 00:19:39
Kapitola 28 00:26:33
Kapitola 29 00:23:57
Kapitola 30 00:25:20
Kapitola 31 00:15:00
Album 2
Kapitola 1 00:23:57
Kapitola 2 00:24:33
Kapitola 3 00:22:49
Kapitola 4 00:22:18
Kapitola 5 00:25:42
Kapitola 6 00:27:26
Kapitola 7 00:30:12
Kapitola 8 00:25:35
Kapitola 9 00:21:12
Kapitola 10 00:26:00
Kapitola 11 00:26:51
Kapitola 12 00:20:51
Kapitola 13 00:19:57
Kapitola 14 00:23:03
Kapitola 15 00:21:43
Kapitola 16 00:22:58
Kapitola 17 00:24:59
Kapitola 18 00:22:54
Kapitola 19 00:19:57
Kapitola 20 00:20:33
Kapitola 21 00:27:52
Kapitola 22 00:26:33
Kapitola 23 00:18:50
Kapitola 24 00:29:49
Kapitola 25 00:25:44
Kapitola 26 00:23:35
Kapitola 27 00:20:43
Kapitola 28 00:20:06
Kapitola 29 00:28:05
Kapitola 30 00:19:40
Kapitola 31 00:30:54
Album 3
Kapitola 1 00:29:57
Kapitola 2 00:21:11
Kapitola 3 00:22:33
Kapitola 4 00:22:12
Kapitola 5 00:28:14
Kapitola 6 00:20:52
Kapitola 7 00:21:29
Kapitola 8 00:23:41
Kapitola 9 00:20:04
Kapitola 10 00:20:13
Kapitola 11 00:22:50
Kapitola 12 00:23:07
Kapitola 13 00:18:32
Kapitola 14 00:25:11
Kapitola 15 00:23:14
Kapitola 16 00:29:59
Kapitola 17 00:26:26
Kapitola 18 00:23:57
Kapitola 19 00:27:44
Kapitola 20 00:26:20
Kapitola 21 00:19:26
Kapitola 22 00:23:43
Kapitola 23 00:19:34
Kapitola 24 00:23:18
Kapitola 25 00:25:03
Kapitola 26 00:24:53
Kapitola 27 00:21:33
Kapitola 28 00:24:39
Kapitola 29 00:23:42
Kapitola 30 00:27:38
Album 4
Kapitola 1 00:30:09
Kapitola 2 00:27:42
Kapitola 3 00:25:09
Kapitola 4 00:31:07
Kapitola 5 00:33:31
Kapitola 6 00:23:54
Kapitola 7 00:27:15
Kapitola 8 00:20:55
Kapitola 9 00:24:45
Kapitola 10 00:32:54
Kapitola 11 00:21:34
Kapitola 12 00:30:37
Kapitola 13 00:19:58
Kapitola 14 00:23:35
Kapitola 15 00:32:03
Kapitola 16 00:28:20
Kapitola 17 00:23:50
Kapitola 18 00:32:28
Kapitola 19 00:31:33
Kapitola 20 00:28:16
Kapitola 21 00:33:16
Kapitola 22 00:19:30
Kapitola 23 00:25:47
Kapitola 24 00:25:23
Kapitola 25 00:27:39

Více