Mluvené slovo Katovny a mučírny
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693458259
Celková délka
02:15:19
Autor knihy
Interpret slova

Katovny a mučírny

Katovny a mučírny

Středověké praktiky mučení, pranýřování a řemesla katovského. Základní mučení se dělilo do dvou kategorií – první byla ta mučení, která mohla člověka nenávratně zmrzačit; druhá působila pouze silnou bolest, ale nemohla člověku vážně ublížit. Kolik si proslulý kat Jan Mydlář naúčtoval za popravu 27 českých pánů? Jak probíhala poprava mečem či oběšením? Co směl mít odsouzenec v den smrti na sobě? Jak se pranýřováním trestaly menší přestupky a jaké byly nejběžnější způsoby mučení a mučící nástroje? Dnes nám může připadat zacházení se zločinci zbytečně kruté, bolestivé a nelidské, ale ve skutečnosti bylo přesně takové, jako sama doba. Kati, jejich biřici, ani městská rada s rychtářem nebyli sadisté, užívali pouze takové prostředky, které byly v jejich době dostupné a účelné. Tortura byla ve středověku a raném novověku běžnou součástí vyšetřování u světských a církevních soudů, kdy byla považována za legitimní způsob, jak dosáhnout přiznání obviněného. Kromě běžných způsobů mučení se někdy užívaly i zvláštní postupy, které znásobovaly utrpení. Ačkoliv se pravidla významně měnila, k mučení se mohlo přistoupit jen na základě významných důkazů, ovšem pak byly možnosti kata prakticky neomezené – zároveň však musel dbát na to, aby mučený nezemřel nebo aby pod tíhou útrap nezešílel či nespáchal sebevraždu.
199 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693458259
Celková délka
02:15:19
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Úvod 00:05:21
Vězení, část první 00:31:27
Vězení, část druhá 00:06:08
Mučírny, část první 00:28:30
Mučírny, část druhá 00:05:04
Pranýře 00:14:18
Popraviště 00:25:42
Katovny 00:18:49

Více