Mluvené slovo Vánoční příběhy a zázraky z Bible
Rok vydání
2010
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
01:19:23
Interpret slova
Autor knihy
Překladatel

Vánoční příběhy a zázraky z Bible

Vánoční příběhy a zázraky z Bible

Nejkrásnější vánoční příběh všech dob. Vyprávění o tom, jak přišel Ježíšek v Betlémě na svět, patří k nejznámějším pasážím z Bible. V podání Marka Ebena a Dany Syslové mohou děti i dospělí poslouchat vánoční texty o Betlémské hvězdě, o narození a dětství Ježíše Krista, o Panně Marii, o příchodu Tří králů a o mnoha zázracích. CD Vánoční příběhy a zázraky z Bible připomíná poutavou formou, proč slavíme Vánoce a také tradice, které se k těmto svátkům váží. Vyprávění navodí sváteční atmosféru v kterémkoli čase!
149 Kč
Rok vydání
2010
Vydavatel
Supraphon , SUPRAPHON a.s.
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
01:19:23
Interpret slova
Autor knihy
Překladatel

Jednotlivé části

Ježíšovo narození 00:02:30
/
Návštěva pastýřů 00:01:04
/
V chrámu 00:01:38
/
Mudrci 00:01:56
/
Útěk do Egypta 00:01:41
/
Jan křtí Ježíše 00:02:03
/
Pokušení na poušti 00:02:06
/
Ježíš povolává své učedníky 00:04:10
/
Svatba v Káně galilejské 00:01:43
/
Kázání na hoře 00:04:44
/
Uzdravení nemocných 00:02:46
/
Ježíš tiší bouři 00:01:01
/
Rozsévač 00:02:03
/
Nasycení pěti tisíců 00:01:44
/
Jěžíš kráčí po vodě 00:01:35
/
Proměnění 00:03:20
/
Marie, Marta a Lazar 00:02:30
/
Nemilosrdný služebník 00:02:43
/
Lazar a boháč 00:01:52
/
Ježíš a děti 00:01:29
/
Bohatý mladík 00:01:21
/
Dělníci na vinici 00:01:34
/
Svatební hostina 00:01:48
/
Podobenství o hřivnách 00:02:01
/
Ježíš vjíždí do Jeruzaléma 00:01:51
/
Ježíš a prodavači v chrámu 00:02:06
/
Jidáš umlouvá zrazení Ježíše 00:02:52
/
Poslední večeře 00:02:29
/
Zahrada Getsemane 00:02:18
/
Petrovo zapření 00:02:26
/
Ježíš před Pilátem 00:02:19
/
Ukřižování 00:03:02
/
Vzkříšení 00:02:21
/
Na cestě do Emaus 00:03:19
/
Nanebevstoupení 00:02:58
/

Více