Mluvené slovo Temno: Stručná historie
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
04:04:48
Interpret slova
Autor knihy

Temno: Stručná historie

Temno: Stručná historie

Doba pobělohorská - úpadek, nebo rozkvět společnosti? Přehledně a čtivě zpracovaný přehled českých dějin v 17. a první polovině 18. století se snaží o vyvážený pohled na pobělohorskou dobu, schematicky nazývanou dobou temna. Bitva na Bílé hoře je symbolem potupné porážky, po níž následovala násilná rekatolizace, utužení moci Habsburků v českých zemích a emigrace elit. Historička Ivana Čornejová nabízí stručný, hutný a čtivý přehled toho nejdůležitějšího, co se dělo mezi lety 1618 a 1743 (včetně běsnění třicetileté války) a klade si otázku, zda tato éra je opravdu jen dobou úpadku společnosti, nebo přinesla českým zemím i něco pozitivního. Vždyť je to i doba velkolepé barokní kultury a vzdělanosti, doba, kdy se české země otevírají světu. Jezuité tu šířili nejen vzdělanost, ale jejich mise často provázelo i horoucí vlastenectví, jak je patrné z působení Bohuslava Balbína. Historička vytvořila přehledný a vyvážený pohled na tuto rozporuplnou dobu.
338 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
04:04:48
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Slovo úvodem 00:08:36
Bílá hora 00:16:02
Zločin a trest 00:12:38
Povinnost vítězů 00:15:59
Válka, peníze, víra 00:14:44
Konec války a mírová ujednání 00:14:47
Strasti exulantů 00:16:52
České země za vlády Leopolda I. 00:14:05
Strastiplný rok 1680 00:14:51
Rok 1683 - obléhání Vídně vojskem Osmanské říše 00:11:36
České země na přelomu století 00:14:40
Náboženská situace na sklonku 17. století 00:15:19
Vláda Karla VI. - temno nejtemnější? 00:14:08
Emigrace 18. století 00:12:35
Barokní stavitelství a komponovaná barokní krajina 00:16:58
Barokní učenost a krásné písemnictví 00:17:36
Konec a počátek 00:13:22

Více