Mluvené slovo Ivana Čornejová: Temno - Stručná historie
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693409312
Katalogové číslo
TYMP931
Celková délka
04:10:00
Autor literární

Ivana Čornejová: Temno - Stručná historie

Ivana Čornejová: Temno - Stručná historie

Doba pobělohorská - úpadek, nebo rozkvět společnosti?
Přehledně a čtivě zpracovaný přehled českých dějin v 17. a první polovině 18. století se snaží o vyvážený pohled na pobělohorskou dobu, schematicky nazývanou dobou temna.
 
Bitva na Bílé hoře je symbolem potupné porážky, po níž následovala násilná rekatolizace, utužení moci Habsburků v českých zemích a emigrace elit. Historička Ivana Čornejová nabízí stručný, hutný a čtivý přehled toho nejdůležitějšího, co se dělo mezi lety 1618 a 1743 (včetně běsnění třicetileté války) a klade si otázku, zda tato éra je opravdu jen dobou úpadku společnosti, nebo přinesla českým zemím i něco pozitivního. Vždyť je to i doba velkolepé barokní kultury a vzdělanosti, doba, kdy se české země otevírají světu. Jezuité tu šířili nejen vzdělanost, ale jejich mise často provázelo i horoucí vlastenectví, jak je patrné z působení Bohuslava Balbína. Historička vytvořila přehledný a vyvážený pohled na tuto rozporuplnou dobu.
 
338 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693409312
Katalogové číslo
TYMP931
Celková délka
04:10:00
Autor literární