Mluvené slovo Jídlo a proměna
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693458129
Celková délka
04:57:52
Interpret slova
Autor knihy

Jídlo a proměna

Jídlo a proměna

Jíst nebo být sněden. Symbolika jídla podle psychoanalýzy. Britská autorka si všímá různých aspektů jídla z pohledu jungovské psychoanalýzy. Propojuje historické stravovací návyky s vývojem kolektivního vědomí, neopomíjí ani společné sdílení jídla nebo významy spojené s tloušťkou a hubeností. Britská autorka si všímá různých aspektů jídla z pohledu jungovské psychoanalýzy. Zajímají ji vědomé a nevědomé, fyzické a psychické, doslovné a metaforické roviny našeho přijímání potravy. Propojuje historické stravovací návyky s vývojem kolektivního vědomí, zabývá se schopnostmi rozlišit, co přijímat nebo odmítat jako kvalitní výživu. Vrací se do období sběru a lovu, ukazuje, jak vývoj nových dovedností potřebných k přelstění a zabíjení velkých zvířat souvisí se zvětšující se velikostí mozku, inteligencí a nadvládou mužského principu. Připomíná, že ženské vědomí je zase nadáno jemnou a pečlivou schopností pěstovat rostliny, zpracovávat je a připravovat pokrmy. Neopomíjí ani společné sdílení jídla – vnímá ho jako sociální závazek a základní rituál stmelování členů rodiny a komunity. Knihu uzavírá kapitola zabývající se kulturními a psychologickými významy spojenými s tloušťkou, hubeností, tělesným obrazem a sebeobrazem.
298 Kč
Rok vydání
2023
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693458129
Celková délka
04:57:52
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Úvod 00:09:35
Potravní řetězec, část první 00:22:04
Potravní řetězec, část druhá 00:23:12
Potravní řetězec, část třetí 00:14:13
Na jídelníčku je, část první 00:09:04
Na jídelníčku je, část druhá 00:14:17
Na jídelníčku je, část třetí 00:20:33
Na jídelníčku je, část čtvrtá 00:20:09
Na jídelníčku je, část pátá 00:29:21
Na jídelníčku je, část šestá 00:26:42
Na jídelníčku je, část sedmá 00:13:01
O stolování 00:24:00
Asimilace, část první 00:13:33
Asimilace, část druhá 00:16:00
Asimilace, část třetí 00:22:59
Tloušťka a sebeobraz 00:15:52
Poděkování 00:03:17

Více