Mluvené slovo Louis Pasteur: Přemožitel neviditelných dravců
Rok vydání
2024
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
15:12:32
Autor knihy
Interpret slova

Louis Pasteur: Přemožitel neviditelných dravců

Louis Pasteur: Přemožitel neviditelných dravců

Není mnoho věcí v lékařství, které by se nedaly odvodit od Louise Pasteura. „Věda nemá vlast, protože vědění je společným dědictvím všeho lidstva, protože věda je pochodeň, která svítí celému lidstvu.“ - Louis Pasteur věčný Poznal, jak lze neviditelné dravce ochočit, aby sloužili člověku a chránili ho před neviditel-nými dravci neochočenými. Položil základy moderního lékařství. Ve chvíli, kdy upřel pozor-nost na mikroorganismy, stal se Pasteur skutečně druhým Newtonem a Galileem. „Když na něco přijdete, především tomu nevěřte. Buďte každý sám sobě nejhouževnatějším odpůrcem.“ Tímto mottem se řídil jeden z největších vědců historie, francouzský mikrobiolog, chemik a bakteriolog Louis Pasteur, objevitel vakcíny proti vzteklině. Prokázal, že kvašení je projev mikroorganismů a vypracoval metodu tepelné sterilace, která brání nežádoucímu kvašení potravin – tzv. pasterizace. Vyhlásil teorii, že nemoci, hniloba a zánět jsou způsobeny rovněž živými mikroorganismy (anglický lékař Joseph Lister založil na jeho práci teorii aseptické operace). Byl prvním vědcem, který dokázal vytvořit vakcínu proti nějaké chorobě z původce choroby samého, a ustavil zásady, jak v této oblasti postupovat. Vyvinul a prováděl očkování proti anthraxu, slepičí choleře a prasečímu moru. Vrchol Pasteurovy kariéry nastal v roce 1885, kdy poprvé provedl očkování člověka proti vzteklině. Jeho život a práci přibližuje František Gel v umělecké reportáži. Přináší nejen vzrušující pohled do bohatýrské doby průkopníků objevujících základní zákonitosti s nasazením vlastního života, ale přibližuje i lidskou stránku Pasteura, prostého, vnímavého a pracovitého člověka, ve všedním životě nepřekonatelně skromného. Jak velký člověk to musel být, když tak důležité odvětví moderního lékařství vzešlo vlastně z nejmenšího z jeho objevů – z objevu mikroor-ganismu, jenž mění cukr v kyselinu mléčnou. Příběh tohoto velkého muže přináší i varování před iracionálními teoriemi, popírajícími vědecké poznatky. Louisi Pasteurovi vděčná věda a vděčně lidstvo.
448 Kč
Rok vydání
2024
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
Celková délka
15:12:32
Autor knihy
Interpret slova

Jednotlivé části

Úvodem, část první 00:15:37
Úvodem, část druhá 00:20:18
Úvodem, část třetí 00:15:32
Úvodem, část čtvrtá 00:18:16
Louis Pasteur, jeho život a dílo, část první 00:31:32
Louis Pasteur, jeho život a dílo, část druhá 00:17:10
Louis Pasteur, jeho život a dílo, část třetí 00:08:58
Louis Pasteur, jeho život a dílo, část čtvrtá 00:15:26
Louis Pasteur, jeho život a dílo, část pátá 00:14:38
První nesmrtelnost, část první 00:13:48
První nesmrtelnost, část druhá 00:22:03
První nesmrtelnost, část třetí 00:14:53
Druhá nesmrtelnost, část první 00:29:06
Druhá nesmrtelnost, část druhá 00:14:59
Druhá nesmrtelnost, část třetí 00:19:47
Třetí nesmrtelnost, část první 00:23:35
Třetí nesmrtelnost, část druhá 00:20:19
Třetí nesmrtelnost, část třetí 00:17:15
Čtvrtá nesmrtelnost, část první 00:18:17
Čtvrtá nesmrtelnost, část druhá 00:25:15
Čtvrtá nesmrtelnost, část třetí 00:15:45
Čtvrtá nesmrtelnost, část čtvrtá 00:26:11
Čtvrtá nesmrtelnost, část pátá 00:18:47
Čtvrtá nesmrtelnost, část šestá 00:19:47
Čtvrtá nesmrtelnost, část sedmá 00:17:38
Čtvrtá nesmrtelnost, část osmá 00:18:36
Louis Pasteur věčný, část první 00:21:02
Louis Pasteur věčný, část druhá 00:20:39
Louis Pasteur věčný, část třetí 00:21:56
Louis Pasteur věčný, část čtvrtá 00:20:49
Louis Pasteur věčný, část pátá 00:26:53
Louis Pasteur věčný, část šestá 00:21:13
Louis Pasteur věčný, část sedmá 00:23:13
Louis Pasteur věčný, část osmá 00:23:16
Louis Pasteur věčný, část devátá 00:23:21
Louis Pasteur věčný, část desátá 00:13:06
Louis Pasteur věčný, část jedenáctá 00:18:38
Louis Pasteur věčný, část dvanáctá 00:27:52
Louis Pasteur věčný, část třináctá 00:13:39
Louis Pasteur věčný, část čtrnáctá 00:24:16
Louis Pasteur věčný, část patnáctá 00:18:17
Louis Pasteur věčný, část šestnáctá 00:12:33
Louis Pasteur věčný, část sedmnáctá 00:24:01
Louis Pasteur věčný, část osmnáctá 00:21:25
Louis Pasteur věčný, část devatenáctá 00:09:55
Poslední léta člověka 00:22:00
Na závěr této knížky 00:06:23
Autorovo poděkování 00:04:37

Více