Mluvené slovo Smrt šumavského poustevníka
Rok vydání
2024
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693460597
Celková délka
10:57:14
Interpret slova
Autor knihy

Smrt šumavského poustevníka

Smrt šumavského poustevníka

Kdo by zabíjel muže se svatou pověstí, který nic nevlastnil a nikomu nevadil? Poblíž hranic s Bavorskem, s nímž má České království napjaté vztahy, je nalezen mrtvý mnich. Komu prospěla záhadná vražda? Na to musí odpovědět Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci. Královský prokurátor Oldřich z Chlumu doprovází purkrabího Pražského hradu Johánka z Poděhús až kamsi na hranice s Bavorskem, kde purkrabí založil se svým zetěm hrad Pušperk sloužící k ochraně území Českého království. Teprve u Domažlic se Oldřich z Chlumu dozví, proč si Johánek jeho přítomnost vyžádal. Hranice s Bavorskem je neklidná, hrozí rozbroje, možná válka. Proto je znepokojivé, že poblíž Pušperku byl nalezen mrtvý poustevník Baltazar, bohabojný muž se svatou pověstí, který nikomu neublížil. Kdo měl zájem na jeho smrti? Souvisí snad s pověstí o zradě poustevníka, který znal tajné stezky v šumavských lesích, jimiž převedl bavorské rytíře, kteří pak padli českému králi do zad? Komu prospěla záhadná vražda? Na to musí odpovědět Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci.
388 Kč
Rok vydání
2024
Vydavatel
Tympanum , Tympanum
Distributor
Radioservis a.s.
EAN
8595693460597
Celková délka
10:57:14
Interpret slova
Autor knihy

Jednotlivé části

Kapitola 1 00:20:42
Kapitola 2 00:16:16
Kapitola 3 00:24:01
Kapitola 4 00:20:41
Kapitola 5 00:19:19
Kapitola 6 00:21:29
Kapitola 7 00:17:43
Kapitola 8 00:19:36
Kapitola 9 00:19:48
Kapitola 10 00:24:40
Kapitola 11 00:24:03
Kapitola 12 00:19:54
Kapitola 13 00:22:32
Kapitola 14 00:22:46
Kapitola 15 00:23:19
Kapitola 16 00:22:50
Kapitola 17 00:20:26
Kapitola 18 00:24:14
Kapitola 19 00:19:43
Kapitola 20 00:20:10
Kapitola 21 00:19:59
Kapitola 22 00:20:58
Kapitola 23 00:22:22
Kapitola 24 00:19:40
Kapitola 25 00:23:14
Kapitola 26 00:20:41
Kapitola 27 00:25:07
Kapitola 28 00:21:12
Kapitola 29 00:28:16
Kapitola 30 00:22:30
Epilog 00:09:03

Více