Mluvené slovo Toulky českou minulostí 651-675
Rok vydání
2015
Rok nahrávky
1995
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2015.209
Celková délka
10:04:23
Autoři
, , , ,
Práva výrobce

Toulky českou minulostí 651-675

Toulky českou minulostí 651-675

Obsah:
Páně Charlese Burneyho hudební cestopis 18. Věku - Do školy mne vedl otec, jížto vzhled byl jak psí kotec - Hej mistře - Josef Dobrovský, syn vojína Jakuba Daubravského - Modrý abbé - Sloužiti k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem - Profesor obrození - Čech je ten, kdo česky mluví - Na ja, pan, ja Šech je, ja f Šecha narotyl... - Ideály a iluze českého probuzení - Vlastencové, s. r. o. - Učenec v poezii a básník ve vědě - Co sto věků bludných hodlalo, zvrtne doba - I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí. Ale nenesme ji s sebou do stáří - Smrt vlasti jest smrt má, život její jest život můj - Celá sláva tohoto světa za babku nestojí tomu, jehož duši opravdová moudrost osvítila - Studna vzdělanosti a múz - Pokrok přinášejí ti, kdož se odvažují měnit vše, co není v pořádku - Šiřitel 112 bludů - Strach z revoluce - Režim cenzorů, špiclů a policajtů - Všechno při starém, jen proboha ne žádné novoty! - Kariéra dělostřelce z Dobré strany - V zájmu, pro štěstí a slávu francouzského lidu - Tři císaři v jedné Evropě

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
129 Kč
Rok vydání
2015
Rok nahrávky
1995
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2015.209
Celková délka
10:04:23
Autoři
, , , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

TČM 651Páně Charlese Burneyho hudební cestopis 18. věku 00:25:19

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:25:19
/
TČM 652 Do školy mne vedl otec, jížto vzhled byl jak psí kotec 00:27:21

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:27:21
/
TČM 653 Hej, mistře ! 00:25:31

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:25:31
/
TČM 654 Josef Dobrovský, syn vojína Jakuba Daubravského, narozen 17. srpna 1753 v Ďarmotech 00:20:57

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:20:57
/
TČM 655 Modrý abbé 00:23:09

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:23:09
/
TČM 656 Sloužiti k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem 00:22:00

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:22:00
/
TČM 657 Profesor obrození 00:27:32

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:27:32
/
TČM 658 Čech je ten, kdo česky mluví 00:23:53

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:23:53
/
TČM 659 Na ja, pan, ja Šech je, ja v Šecha narotyl 00:23:15

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:23:15
/
TČM 660 Ideály a iluze českého probuzení 00:23:30

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:23:30
/
TČM 661 Vlastencové, s.r.o. 00:23:18

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2007

víceméně
00:23:18
/
TČM 662 Učenec v poezii a básník ve vědě 00:24:36

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:24:36
/
TČM 663 Co sto věků hodlalo, zvrtne doba 00:23:18

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:23:18
/
TČM 664 I chyba může být užitečná, dokud jsme mladí. Ale nenesme ji s sebou do stáří 00:23:35

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:23:35
/
TČM 665 Smrt vlasti jest smrt má, život její jest život můj 00:26:43

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:26:43
/
TČM 666 Celá sláva tohoto světa za babku nestojí tomu, jehož duši opravdová moudrost osvítila 00:24:54

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:24:54
/
TČM 667 Studna vzdělanosti a múz 00:24:29

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:24:29
/
TČM 668 Pokrok přinášejí ti, kdo se odvažují měnit vše, co není v pořádku 00:24:49

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:24:49
/
TČM 669 Šiřitel stodvanácti bludů 00:22:56

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:22:56
/
TČM 670 Strach z revoluce 00:23:02

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:23:02
/
TČM 671 Režim cenzorů, špiclů a policajtů 00:23:42

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2019

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:23:42
/
TČM 672 Všechno při starém. Jen proboha ne žádné novoty! 00:23:54

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:23:54
/
TČM 673 Kariéra dělostřelce z Dobré strany 00:25:31

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:25:31
/
TČM 674 V zájmu, pro štěstí a slávu francouzského lidu 00:24:21

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:24:21
/
TČM 675 Tři císaři v jedné Evropě 00:22:48

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2008

víceméně
00:22:48
/

Více