Mluvené slovo Toulky českou minulostí 526-550
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
1995
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2015.203
Celková délka
11:07:40
Autoři
, , , ,
Práva výrobce

Toulky českou minulostí 526-550

Toulky českou minulostí 526-550

Obsah:
Naposledy mor - Skladatel, kapelník, služebník - Rézi - První žena na trůně - Jak jsme pozbyli Slezsko (začátek) - Dvojnásobná hanba- Jak jsme přišli o Slezsko (pokračování) - Tři vlčí zuby - Mašina povětrnostní - Jak jsme přišli o Slezsko (dokončení) - Smrt nebo vítězství. Jedno z toho je nám souzeno - Jenerál Laudon - O té velké šlachtě u Zlaté lípy pod Červenou horou - Prusko na kolenou - Sedmiletá válka - Exodus - Matka všech poddaných, tchyně celé Evropy - Reformy ano. Ale opatrně - Všichni školou povinní - Život a skutky daleko známého barona Františka von der Trencka, c. a k.plukovníka nad sborem pandurů a slovanských husarů - Říkali mu Höllenkind a ještě taky Teufel - Příběh malíře Čistého, po německu Reinera - Český muzikant, původem ze Slovinska: Stamic - Když verbujou, budou brát - Můj otec byl dobrý, já musím být zbojník

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
199 Kč
Rok vydání
2014
Rok nahrávky
1995
Vydavatel
Radioservis
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2015.203
Celková délka
11:07:40
Autoři
, , , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

TČM 526 Naposledy mor 00:28:38

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:28:38
/
TČM 527 Skladatel, kapelník, služebník 00:25:58

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:25:58
/
TČM 528 Rézi 00:27:34

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:34
/
TČM 529 První žena na trůně 00:27:22

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Autor literární předlohy:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:22
/
TČM 530 Jak jsme přišli o Slezsko (začátek) 00:26:40

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Autor literární předlohy:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:26:40
/
TČM 531 Dvojnásobná hanba 00:28:10

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Autor literární předlohy:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:28:10
/
TČM 532 Jak jsme přišli o Slezsko (pokračování) 00:27:23

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Autor literární předlohy:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:23
/
TČM 533 Tři vlčí zuby 00:25:49

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Autor literární předlohy:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:25:49
/
TČM 534 Mašina povětrnostní 00:29:12

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:29:12
/
TČM 535 Jak jsme přišli o Slezsko (dokončení) 00:28:59

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Autor literární předlohy:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:28:59
/
TČM 536 Smrt nebo vítězství. Jedno z toho je nám souzeno 00:26:09

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:26:09
/
TČM 537 Jenerál Laudon 00:25:04

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:25:04
/
TČM 538 O té velké šlachtě u Zlaté lípy na Červeném kopci 00:26:42

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:26:42
/
TČM 539 Prusko na kolenou 00:27:52

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:52
/
TČM 540 Sedmiletá válka 00:26:14

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:26:14
/
TČM 541 Exodus 00:27:37

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:37
/
TČM 542 Matka všech poddaných, tchyně celé Evropy 00:26:55

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Autor literární předlohy:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:26:55
/
TČM 543 Reformy ano. Ale opatrně 00:24:19

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Autor literární předlohy:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:24:19
/
TČM 544 Všichni školou povinní 00:24:36

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:24:36
/
TČM 545 Život a skutky barona Trencka 00:25:45

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:25:45
/
TČM 546 Říkali mu Höllenkind, ano i Teufel 00:27:05

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:05
/
TČM 547 Příběh malíře Čistého (po německu Reinera) 00:27:48

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:48
/
TČM 548 Český muzikant, původem ze Slovinska: Stamic 00:27:17

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:27:17
/
TČM 549 Když verbujou, budou brát 00:25:23

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:25:23
/
TČM 550 Můj otec byl dobrý, já musím být zbojník 00:23:09

Práva výrobce: ,

Interpret slova: , ,

Autor rozhlasového pořadu:

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Natáčecí technik:

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:23:09
/

Více