Mluvené slovo Toulky českou minulostí 551-575
Rok vydání
2015
Rok nahrávky
1995
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2015.204
Celková délka
10:44:13
Autoři
, , , ,
Práva výrobce

Toulky českou minulostí 551-575

Toulky českou minulostí 551-575

Obsah:
Slovensko-česko-polský zbojník Juraj Jánošík - Jak můj prapradědeček bohatým bral (a chudým taky) - Otec dějezpytu českého - Vlastní podobizna Jana Kupeckého - Svět je teď tak povrchní, tak málo dobromyslný... - Rakousko má kalhoty - Benda z Benátek - Sága rodu Dusíků - Ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj - Dušené nudle po bavorsku - O tajemství, kterak proti vodě plouti - Výchova dětí byla mi vždy velkým a nadmíru milým úkolem... - Matka a syn, kteří se měli rádi, ale nerozuměli si - Ustanovujeme, aby navždy byla zničena a úplně zrušena všeliká a jakákoli moc Tovaryšstva Ježíšova - Vrásky na čele Jejího Veličenstva - Na silné cestě - Jede, jede poštovský panáček - Insula nostra Clementina - Pokorní hříšníci před Bohem - Bamboly nebo branibory? - Ta péče o spasení ve dne v noci na mysli ležela a srdce tuze svírala... - Poklady od svatého Klimenta - V Čechách věčně vždy tvé jméno od potomků budiž ctěno - Plakala, ale brala - Hladomor

Účinkují:
Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý.
129 Kč
Rok vydání
2015
Rok nahrávky
1995
Vydavatel
Český rozhlas
Distributor
Radioservis a.s.
Kód produktu
CR.SS.2015.204
Celková délka
10:44:13
Autoři
, , , ,
Práva výrobce

Jednotlivé části

TČM 551 Slovensko-česko-polský zbojník Juraj Jánošík 00:25:03

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:25:03
/
TČM 552 Bohu duši a nám peníze ! aneb Jak se bohatým bralo /a chudým taky/ 00:26:19

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2005

víceméně
00:26:19
/
TČM 553 Otec dějezpytu českého 00:26:36

Režisér pořadu: ,

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:26:36
/
TČM 554 Vlastní podobizna Jana Kupeckého 00:26:40

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:26:40
/
TČM 555 "Svět je teď povrchní, tak málo dobromyslný..." 00:26:42

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:26:42
/
TČM 556 Rakousko má kalhoty 00:25:25

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:25:25
/
TČM 557 Benda z Benátek 00:25:24

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:25:24
/
TČM 558 Sága rodu Dusíků 00:24:19

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:24:19
/
TČM 559 Ty, šťastné Rakousko, se zasnubuj ! 00:27:52

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:27:52
/
TČM 560 Dušené nudle po bavorsku 00:26:02

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:26:02
/
TČM 561 O tajemství, kterak proti vodě plouti 00:27:56

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:27:56
/
TČM 562 Výchova dětí byla mi vždy velkým a nadmíru milým úkolem 00:24:29

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:24:29
/
TČM 563 Matka a syn, kteří se měli rádi, ale nerozuměli si 00:25:01

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:25:01
/
TČM 564 "Ustanovujeme, aby navždy byla zničena a úplně zrušena všeliká a jakákoli moc 00:24:26

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:24:26
/
TČM 565 Vrásky na čele Jejího Veličenstva 00:25:44

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:25:44
/
TČM 566 Na silné cestě 00:23:37

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:23:37
/
TČM 567 Jede, jede poštovský panáček 00:24:16

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:24:16
/
TČM 568 Insula nostra Clementina 00:25:44

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:25:44
/
TČM 569 Pokorní hříšníci před Bohem 00:26:20

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:26:20
/
TČM 570 Bamboly nebo branibory ? 00:25:44

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:25:44
/
TČM 571 "Ta péče o spasení ve dne v noci na mysli ležela a srdce tuze svírala..." 00:26:55

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:26:55
/
TČM 572 Poklady od svatého Klimenta 00:28:09

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:28:09
/
TČM 573 V Čechách věčně vždy tvé jméno od potomků budiž ctěno ... 00:26:49

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:26:49
/
TČM 574 Plakala, ale brala 00:24:25

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor literární předlohy:

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2015

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:24:25
/
TČM 575 Hladomor 00:24:16

Režisér pořadu:

Zvukový mistr:

Práva výrobce: ,

Autor rozhlasového pořadu:

Natáčecí technik:

Interpret slova: , ,

Rok vydání: 2014

Rok nahrávky: 2006

víceméně
00:24:16
/

Více