Čs. státní soubor písní a tanců /cimbálová muzika/