Symfonický orchestr hl.m. Prahy (FOK)/Petr Altrichter