Symfonický orchestr Čs. rozhlasu v Praze/Vladimír Válek