Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud jste řádně vyplnil a odeslal objednávku z internetového objednávkového formuláře prodávajícího, musí prodávající k vyřízení Vaší objednávky zpracovávat Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je prodávající (Radioservis, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 63999510, společnost je zapsaná v občanském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spis. zn: B 3551).
 2. Prodávající zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, popř. telefon. 
 3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a Vaše seznamování s marketingovými informacemi prodávajícího. Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účel vyřízení Vaší objednávky je plnění kupní smlouvy mezi Vámi, jako kupujícím, a prodávajícím. K účelu seznamování s marketingovými informacemi prodávajícího je zákonným důvodem oprávněný zájem prodávajícího na tom, abyste byl informován o činnosti prodávajícího pro zvýšení pravděpodobnosti, že v budoucnosti uzavřete s prodávajícím další obchody.
 4. Prodávající používá pro provoz e-shopu Radioteka.cz služeb zpracovatele, kterým je společnost Grand IT s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ0: 28938526, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sois. zn.: C 154404. Společnost Grand IT s.r.o. je zpracovatelem Vašich osobních údajů pro správce v rozsahu provozování e-shopu s výjimkou distribuce zboží, které provádí správce prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 
 5. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na technických prostředcích správce a výše uvedených zpracovatelů. Zpracovatelé jsou prověřeni prodávajícím z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a zabezpečují Vaše osobní údaje šifrováním a omezením přístupu k Vašim osobním údajům pouze na IT specialisty dohlížejícími na poskytování příslušné služby.
 6. Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje po dobu deseti (10) let od Vaší poslední objednávky. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány.
 7. Máte právo požádat prodávajícího o informaci o zpracování Vašich osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že prodávající nebo některý z výše uvedených zpracovatelů provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s touto informací, můžete požádat prodávajícího o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Máte právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci se shodným předmětem činnosti, jaký má prodávající. Můžete prodávajícího kontaktovat na jeho adrese nebo na e-mailu radioteka@rozhlas.cz. Na prodávajícího, jako správce osobních údajů, si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak zacházíme s vašimi údaji po přihlášení k odběru newsletteru:

Vaše e-mailová adresa může být osobním údajem (není jím vždy, podmínkou je, aby vás tato adresa jedinečným způsobem identifikovala). Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Správcem osobních údajů bude Radioservis, IČO 63999510, se sídlem Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3 (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat v seznamu e-mailových adres u zpracovatele Ecomail.cz, s.r.o., IČO: 02762943, Na Mlejnku 18, Praha 4, 147 00, www.ecomail.cz, který má se správcem uzavřenu zpracovatelskou smlouvu. K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu provádějící rozesílání informačních zpráv. Účelem zpracování je vaše informování o novinkách a službách Českého rozhlasu po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let. Poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na zde. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 Informace o zpracování osobních údajů držitele karty Klubu Radioservis

 1. Zákazník, který nakoupí v Prodejně ČRo nebo v e-shopu Radiotéka zboží za min. částku 1000 Kč má nárok obdržet kartu člena Klubu Radioservis a čerpat tak slevy na další nákupy. Karta je opatřena identifikačním číslem, které je spojeno s osobními údaji zákazníka. Správcem osobních údajů je prodávající (Radioservis, a. s., Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 63999510, společnost je zapsaná v občanském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spis. zn: B 3551.
 2. Prodávající zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, popř. telefon. 
 3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a Vaše seznamování s marketingovými informacemi prodávajícího. Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účel vyřízení Vaší objednávky je plnění kupní smlouvy mezi Vámi, jako kupujícím, a prodávajícím. K účelu seznamování s marketingovými informacemi prodávajícího je zákonným důvodem oprávněný zájem prodávajícího na tom, abyste byl informován o činnosti prodávajícího pro zvýšení pravděpodobnosti, že v budoucnosti uzavřete s prodávajícím další obchody.
 4. Prodávající používá pro provoz e-shopu Radioteka.cz služeb zpracovatele, kterým je společnost Grand IT s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ0: 28938526, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sois. zn.: C 154404. Společnost GRAND IT je zpracovatelem Vašich osobních údajů pro správce v rozsahu provozování e-shopu s výjimkou distribuce zboží, které provádí správce prostřednictvím vlastních zaměstnanců. K Vašemu seznamování s marketingovými informacemi prodávajícího jsou využívány jednoročně zasílání katalogu zboží vydavatelství Radioservis poštou.
 5. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na technických prostředcích správce a výše uvedených zpracovatelů. Subdodavatelé jsou prověřeni prodávajícím z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a zabezpečují Vaše osobní údaje šifrováním a omezením přístupu k Vašim osobním údajům pouze na IT specialisty dohlížejícími na poskytování příslušné služby.
 6. Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje po dobu deseti (10) let od Vaší poslední objednávky. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány.
 7. Máte právo požádat prodávajícího o informaci o zpracování Vašich osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že prodávající nebo některý z výše uvedených zpracovatelů provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s touto informací, můžete požádat prodávajícího o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Máte právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci se shodným předmětem činnosti, jaký má prodávající. Můžete prodávajícího kontaktovat na jeho adrese nebo na e-mailu radioteka@rozhlas.cz.

Pořadatelem soutěží je Radioservis, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, IČ: 63999510. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem.

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího v souvislosti se soutěží, které se soutěžící zúčastnil, v Týdeníku Rozhlas, resp. na webových stránkách Týdeníku Rozhlas.  

Soutěžící souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa budou zpracovávány pořadatelem soutěže v místě jeho sídla pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a poté budou zlikvidovány. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Soutěžící má právo kdykoliv tento souhlas odvolat, má právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Využíváme služeb těchto společností

Otázky a odpovědi týkající se ochrany osobních údajů najdete v následujícíh odkazech.

Heureka – Ověřeno zákazníky,

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

https://sluzby.heureka.cz/napoveda/overeno-faq/

 

S-klik.cz, Zbozi.cz

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

Ecomail

https://www.ecomail.cz/gdpr/ecomail-a-gdpr

Přepravní společnosti:

Česká pošta, PPL, Uloženka